HOME | SEARCH | LOG IN | SIGN UP
Trung tâm Đào tạo Tư vấn Các hoạt động Truyền thông Y tế Bảng tin
Thông báo
Báo chí
Lịch hoạt động
Album
Thư Giám đốc Trung tâm
Trang web liên quan
- Sơ-un
- Kyơng-ki
- In-chơn
- Quang-chu
- Đe-ku
- Bu-san
- Kang-uôn
- Kyơng-sang-nam
- Kyơng-sang-buc
- Chơn-la-buc
- Chơn-la-nam
- Chung-chơng-nam
- Chung-chơng-buc
- Chê-chu
 Home > Bảng tin > Thông báo > Tổng đài điện thoại quốc tế 00380 tuyển nhân viên tư vấn

    Tổng đài điện thoại quốc tế 00380 tuyển nhân viên tư vấn
    Admin     2014/02/17 11:40 am
Tổng đài điện thoại quốc tế 00380 tuyển nhân viên tư vấn điện thoại và bán máy điện thoại.
Yêu cầu: không yêu cầu trình độ cao
Thời gian làm việc: từ thứ Hai ~ thứ Sáu, 9:00 ~ 18:00
Lương khởi điểm: 1.200.000 won, có thưởng theo thành tích bán hàng
Nơi làm việc: Call center 00380 gần ga 가산디지털단지 cửa số 5
Liên hệ: bạn Như 010-6426-1804
view list 

Jump to:  


KMcenter 137-1 Garibong 1 Dong, Guro-Gu, Seoul. TEL:02-6900-8002 FAX : 02-6900-800141 E-mail : info@migrantok.org
Copyright by 2004 MigrantWorkers Center in Korea. All right, reserved. Representative : Son Jong Ha
Supported by ONTOIN