HOME | SEARCH | LOG IN | SIGN UP
Trung tâm Đào tạo Tư vấn Các hoạt động Truyền thông Y tế Bảng tin
Thông báo
Báo chí
Lịch hoạt động
Album
Thư Giám đốc Trung tâm
Trang web liên quan
- Sơ-un
- Kyơng-ki
- In-chơn
- Quang-chu
- Đe-ku
- Bu-san
- Kang-uôn
- Kyơng-sang-nam
- Kyơng-sang-buc
- Chơn-la-buc
- Chơn-la-nam
- Chung-chơng-nam
- Chung-chơng-buc
- Chê-chu
 Home > Bảng tin > Thông báo > LỚP TIÊNG HÀN CĂN BẢN, TOPIK, VI TÍNH, TIẾNG ANH CĂN BẢN-GIAO TIẾP, PHIÊN DỊCH HÀN-VIỆT

    LỚP TIÊNG HÀN CĂN BẢN, TOPIK, VI TÍNH, TIẾNG ANH CĂN BẢN-GIAO TIẾP, PHIÊN DỊCH HÀN-VIỆT
    Admin     2014/02/07 10:42 am
Thời gian đăng ký: 26/1/2014 ~ 9/2/2014

Thời gian học
I. 9:30 ~ 11:30 :
Tiếng Hàn sơ cấp 1-1; 1-2; 2-1; 2-2; TOPIK trung cấp, dạy đánh máy vi tính, Excel, tiếng Anh căn bản

II. 11:30 ~ 13:30 :
Tiếng Hàn trung cấp 4-1; 4-2; cao cấp 5-1; 5-2; TOPIK sơ cấp; vi tính Photoshop, chương trình smartphone thực hành, bài giảng phim ảnh, tục - thành ngữ Hàn Quốc

III. 13:30 ~ 15:30 :
Tiếng Hàn sơ cấp 1-1; 1-2; tiếng Hàn trung cấp 3-1; 3-2, TOPIK trung cấp, dạy đánh máy vi tính, chương trình smartphone thực hành, lớp học phiên dịch tiếng Hàn - Việt

lV. 15: 30 ~ 17: 30 :
Tiếng Hàn sơ cấp 1-1; 1-2; 2-1; 2-2; TOPIK caocấp, Excel, Blog, Te-kuon-do, tiếng Anh giao tiếp

Mời bạn quan tâm đến Trung tâm đăng ký học miễn phí, sau khi kiểm tra trình độ sẽ phân lớp và học ngay.

Điện thoại tư vấn : 1644-0644 (tiếng Việt +3)
view list 

Jump to:  


KMcenter 137-1 Garibong 1 Dong, Guro-Gu, Seoul. TEL:02-6900-8002 FAX : 02-6900-800141 E-mail : info@migrantok.org
Copyright by 2004 MigrantWorkers Center in Korea. All right, reserved. Representative : Son Jong Ha
Supported by ONTOIN