HOME | SEARCH | LOG IN | SIGN UP
Trung tâm Đào tạo Tư vấn Các hoạt động Truyền thông Y tế Bảng tin
Lời chào của Giám đốc Trung tâm
Giới thiệu trung tâm
Sơ đồ tổ chức
Quá trình phát triển
Cơ sở vật chất
Thời gian làm việc
Đường đến trung tâm
 Home > Trung tâm > Thời gian làm việc
    Thời gian làm việc
    Thời gian làm việc

(1) Điện thoại tư vấn Help Line

Thứ hai ~ thứ sáu : 09:00 giờ ~18:00 giờ

Chủ nhật : 13:00 giờ ~19:00 giờ

Ngày nghỉ : thứ bảy và ngày lễ

Thời gian nghỉ trưa : 12:00 giờ ~13:00 giờ

 

 (2) Các dịch vụ khác

Thứ hai ~ thứ năm : 09:00 giờ ~18:00 giờ

Chủ nhật : 13:00 giờ ~19:00 giờ

Ngày nghỉ : thứ sáu, thứ bảy và ngày lễ

Thời gian nghỉ trưa : 12:00 giờ ~13:00 giờ

Jump to:  
 


KMcenter 137-1 Garibong 1 Dong, Guro-Gu, Seoul. TEL:02-6900-8002 FAX : 02-6900-800141 E-mail : info@migrantok.org
Copyright by 2004 MigrantWorkers Center in Korea. All right, reserved. Representative : Son Jong Ha
Supported by ONTOIN