HOME | SEARCH | LOG IN | SIGN UP
Trung tâm Đào tạo Tư vấn Các hoạt động Truyền thông Y tế Bảng tin
Phòng tư vấn
Tư liệu
Lĩnh vực tư vấn
Giải đáp
Help Line 1644-0644
 Home > Tư vấn > Help Line 1644-0644

Điện thoại tư vấn bằng tiếng mẹ để dành cho người lao động nước ngoài
☎1644-0644  Migrants’ Help Line

 
Hiện Trung tâm đang tiến hfnh dịch vụ điện thoại tư vấn bằng tiếng mẹ đẻ dành cho người lao động nước ngoài đang gặp khó khăn do bất đồng ngôn ngữ. Bấm số  1644-0644 ở bất cứ nơi nào trên Hàn Quốc, bạn sẽ được hỗ trợ thông dịch và tư vấn bằng 10 thứ tiếng.
Điện thoại tư vấn bằng tiếng mẹ đẻ dành cho người nước ngoài

Lĩnh vực tư vấn
 
- Nợ lương, cư trú và xuất nhập cảnh, chế độ cấp phép, chế độ thăm thân nhân làm việc, tai nạn lao động
- Kết hôn quốc tế, vấn đề phụ nữ, y tế, thuê mướn nhà, tử vong và mai táng, lừa đảo, bạo hành, tố tụng dân sự,...
 
 
Hướng dẫn sử dụng

1644 – 0644

1. Tiếng Hàn Quốc  2. Tiếng Mông Cổ  3. Tiếng Việt Nam   4. Tiếng Trung Quốc    5. Tiếng Inđônêxia
6. Tiếng Thái Lan    7. Tiếng Anh          8. Tiếng Sưrilanca  9. Tiếng Uzabêkistan  10. Tiếng Pakistan

- Thứ 2 ~ thứ 6: 09:00 giờ ~ 18:00 giờ 
- Chủ nhật: 13:00 giờ ~ 19:00 giờ
- Thời gian ăn trưa : 12:00 giờ ~ 13:00 giờ
- Nghỉ  thứ bảy hàng tuần
 
* Dịch vụ gọi lại (Call-Back):
 - Dịch vụ gọi lại nếu các bạn để lại số điện thoại khi không nối máy được.
* Dịch vụ thông dịch điện thoại 3 bên:
 - Có thể nói chuyện 3 bên cùng lúc với nhân viên hỗ trợ ngôn ngữ và chuyên gia vấn tư.

No topics or posts met your search criteria

  Sort by:  

Jump to:  
 


KMcenter 137-1 Garibong 1 Dong, Guro-Gu, Seoul. TEL:02-6900-8002 FAX : 02-6900-800141 E-mail : info@migrantok.org
Copyright by 2004 MigrantWorkers Center in Korea. All right, reserved. Representative : Son Jong Ha
Supported by ONTOIN