HOME | SEARCH | LOG IN | SIGN UP
 
Trung tâm Đào tạo Tư vấn Các hoạt động Truyền thông Y tế Bảng tin
 
Mời bạn tham gia Cuộc thi tiếng hát ngườ... 04/16
Một số chính sách mới đối với người lao ... 04/14
BỆNH VIỆN CHỮ THẬP ĐỎ SEOUL KHÁM BỆNH MI... 03/14
Cơ hội việc làm tại công ty Hàn Quốc 03/05
Tổng đài điện thoại quốc tế 00380 tuyển ... 02/17
LỚP TIÊNG HÀN CĂN BẢN, TOPIK, VI TÍNH, T... 02/07
Mít tinh kỷ niệm ngày Giải phóng ...
Lễ kỷ niệm 33 năm ngày Giải phóng...
Ban Chấp hành Cộng đồng Việt Nam ...
Lễ hội 25/11/2007
Tổng kết học kỳ 2 năm 2007
Lễ hội
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
 
Lớp vi tính 03/29
Lớp Thê-wôn-đô 03/29
Lớp Thê-wôn-đô 03/29
Lớp tiếng Hàn Quốc 03/29
Hỏi : Liên quan đến lao động, ngư...
Hỏi : Nếu bị nợ lương thì phải là...
Hỏi : Nếu bị thương khi đang làm ...
Hỏi : Đến khi nào mới nhận lại đư...
Hỏi : Tiền bồi thường nợ lương là...
Hỏi : Phạm vi chi trả của tiền bồ...
Thời thơ ấu của Lee Ha Ryong
Thời thơ ấu của Lee Ha Ryong
Hình ảnh thí sinh Việt Nam trong cuộc thi tiếng hát 2014
Hình ảnh thí sinh Việt Nam trong cuộc thi tiếng hát 2014
Một vài hình ảnh cuộc thi tiếng hát khu vực Seo-ul
Một vài hình ảnh cuộc thi tiếng hát khu vực Seo-ul
Đội văn nghệ Mây Xanh
Đội văn nghệ Mây Xanh
Đội văn nghệ Mây Xanh
Đội văn nghệ Mây Xanh
Đội văn nghệ Mây Xanh
Đội văn nghệ Mây Xanh
 
KMcenter 137-1 Garibong 1 Dong, Guro-Gu, Seoul. TEL:02-6900-8002 FAX : 02-6900-800141 E-mail : info@migrantok.org
Copyright by 2004 MigrantWorkers Center in Korea. All right, reserved. Representative : Son Jong Ha
Supported by ONTOIN