HOME | SEARCH | LOG IN | SIGN UP
Kirish Konsultatsiya Ta’lim Tadbirlar Tibbiy xizmatlar Media Ochiq galereya
E’lonlar
Nashrga tayyor yangiliklar
Voqea hodisalar ro’yhati
Rasmlar
Bog’liq saytlar
- Seoul
- GyeongGi-Do
- InCheon
- GwangJu
- DaeGu
- BuSan
- GangWon
- GyeongSangNam-Do
- GyeongSangBuk-Do
- JeolLaBuk-do
- JeolLaNam-do
- ChungCheongNam-Do
- ChungCheongBuk-Do
- JeJu-Do
Ustunlar
 Home > Ochiq galereya > E’lonlar > Muhojir mehnatkashlar uchun ihtiyoriy sug'urtalar haqidagi ma'lumotlar

    Muhojir mehnatkashlar uchun ihtiyoriy sug'urtalar haqidagi ma'lumotlar
    Admin     2016/11/24 9:45 am

Erkin yollash shartnomasi orqali mamlakatga kirib kelgan muhojir ishchilar turli hil sug'urtalarga a'zo bo'lishlari kerak bo'lib, lekin a'zo bo'lsalarda ular orasida zarur vaqtda sug'urta inoyatidan foydalana ololmaydiganlari ham mavjuddur. Ana shunday sug'urtalar quyidagichadir:

Yollash su`gurtasi haqida aytadigan bo`lsak, fuqaroligidan qat`iy nazar vizasiga qarab, a`zo bo`lish shartlari turlichadir. Viza statusi yashash(ya`ni F-2) hamda umrbod yashash huquqi(F-5), Turmush qurish asosida kelganlar (ya`ni F-6) bo`lganlar majburiy a`zo bo`lishi kerak bo`lib, mutahasissiz ishchi (ya`ni E-9), hamda Mahsus xizmat (E-7) va fuqaroligi chet davlat bo`lgan koreyslar (ya`ni F-4) va tashrifiy mehnat (H-2) ishchilari a`zo bo`lishlari ihtiyoriydir.

Muhojirlar yollash sug`urtasiga a`zo bo`lish ihtiyoriy degani o`z nomi bilan raxbar sug`urtaga a`zo qilishi ham qilmasligi ham mumkindir. Sug`urtaning har oygi pulini raxbar hamda ishchi 50%dan to`lashi kerak bo`lib, a`zo bo`lishda kerakli sug`urtami yoqmi o`ylab ko`rish kerakdir.

Uzoq muddatli davolash sug`urtasi Salomatlik tibbiy sug`urtaga a`zo bo`layotgan vaqtda avtomatik yo`l bilan a`zo qilinish holati ko`p uchraydi. Stajyor (ya`ni D-3) hamda mutahasissiz ishchi (ya`ni E-9), Tashrifiy mehnat (H-2) statusidagi ishchilar a`zo bo`lishlari kerak emas bo`lib, Tibbiy sug`urtaga a`zo bo`lishda Uzoq muddatli davolash sug`urtasidan chiqarib yuborish arizasini birga berilsagina sug`urta majburiyatidan ozod etiladilar.

Fuqaro pensiyasi ijtimoiy xavfsizlik shartnomasiga ko`ra, fuqarolik hamda viza statusiga ko`ra turlichadir.

Koreyada Salomatlik tibbiy sug`urta va yollash sug`urtasi, fuqaro pensiyasi, Ishda jarohat olish sug`urta kabi 4taga bo`linadi. Fuqaroligingiz va viza statusingizga ko`ra a`zo bo`lish yoki bo`lmaslik, a`zo bo`lsa ham inoyatidan foydalanish mumkinmi yoqmi batafsil tekshirish kerakdir.

view list 

Jump to:  


KMcenter 137-1 Garibong 1 Dong, Guro-Gu, Seoul.
Copyright by 2004 MigrantWorkers Center in Korea. All right, reserved. Representative : Son Jong Ha
Supported by ONTOIN