SEARCH | HOME | LOG IN | SIGN UP
แนะนำศูนย์ฯ คำปรึกษา การศึกษา การรักษาพยาบาล กิจกรรม สื่อต่างๆ พื้นที่
ห้องข่าวสาร
เอกสารรายงาน
ตารางกิจกรรม
ห้องภาพ
คอลัมน์
เว็ปไซด์ที่เกี่ยวข้อง
- เขตโซล
- เขตคยองกี
- เขตอินชอน
- เขตควางจู
- DaeGu
- BuSan
- GangWon
- GyeongSangNam-Do
- GyeongSangBuk-Do
- JeolLaBuk-do
- JeolLaNam-do
- ChungCheongNam-Do
- ChungCheongBuk-Do
- JeJu-Do
 Home > พื้นที่ > ห้องข่าวสาร > การพิพากษาคดีโดยรวบรัด

    การพิพากษาคดีโดยรวบรัด
    Admin     2010/07/20 4:14 pm
[กรณีตัวอย่าง]
มีอยู่วันหนึ่ง คุณพี ได้รับหมายเรียกจากศาล ให้มาเข้าร่วมฟังผลการพิพากษา,เมื่อลองนึกดูแล้ว เมื่อ
2เดือนที่ผ่านมา คุณพี ได้ทิ้งก้นบุหรี่ ตามทางถนน แล้วถูกตำรวจควบคุมตัวได้ และได้รับสติคเกอร์ค่าปรับ
3 หมื่นวอน คุณพี ได้ลืมเรื่องนี้ไปสนิท จนเมื่อได้รับหมายเรียกจากศาล แล้วเกิดอาการ งงงวย เลยเข้ามาขอคำปรึกษา
 
 
<การพิพากษาคดี>
หากมี หลักฐานทุกอย่างที่ชัดเจน สำหรับผู้กระทำความผิดยอมรับโทษ และโทษที่จะได้รับนั้น คือ
ค่าปรับไม่เกิน 2 แสนวอน หรือโดนกักขัง(ที่สถานกักกันหรือที่กุมขังในสถานีตำรวจ 1 วันขึ้นไปและไม่เกิน 30 วัน)หรือค่าปรับ(2 พันวอนขึ้นไปและไม่เกิน 5หมื่นวอน)สำหรับผู้ที่กระทำความผิดสถานเบา จะไม่ต้อง
ผ่านการสอบสวนและพิจารณาคดีอย่างเป็นทางการ แต่จะรวบรัดและจบด้วยการลงโทษอย่างรวดเร็ว
เป็นระบบที่ช่วยลดภาระหน้าที่ของอัยการและเพื่อความสะดวกของผู้เกี่ยวข้อง.
 
<ผู้กระทำความผิดที่มีสิทธิ์ได้รับการพิพากษาคดี>
ส่วนใหญ่เป็นการขับรถด้วยความเร็วเกินพิกัด
ตามกฏหมายจราจร,ฝ่าสัญญานไฟจราจร,ฝ่าฝืนการห้ามหยุดและจอดรถและผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับ
การประทุษร้าย,การปัสสาวะในที่สาธารณะโดยบทลงโทษสำหรับผู้กระทำความผิดสถานเบา,การก่อความวุ่นวายซึ่งเกิดจากการเมาสุรา,แต่งตัวยั่วยวน,โทรศัพท์แกล้ง,สูบบุหรี่ในที่ห้ามสูบ,การลักลอบพก
อาวุธ(พฤติกรรมการพกซ่อนอาวุธติดตัว),ทำลายธรรมชาติ,ละเลยการดูแลสัตว์ที่ทำให้เกิดอันตราย,การ
แจ้งความเท็จ,การขึ้นรถโดยไม่จ่ายค่าโดยสาร,การกินอาหารแล้วไม่จ่ายค่าอาหาร,เข้าออกโดยไม่ได้รับ
อนุญาติ ,การฉกฉวย,ขายตั๋วผี และคดีละเมิดกฏหมายการปกครองต่างๆเป็นต้น
 
<ขั้นตอนก่อนการพิพากษาคดี>
 ผู้กำกับการสถานีตำรวจได้มีการแจ้ง(แจ้งให้ชำระค่าปรับ)ให้ผู้ที่
ยอมรับในการกระทำความผิดและได้มีการแสดงเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจนให้เป็นการลงโทษโดย
การชำระเงิน หากไม่ไปเสียค่าปรับตามเวลาที่กำหนด ผู้กำกับการสถานีตำรวจจะร้องขอให้ศาลดำเนินการ
พิพากษาคดีโดยรวบรัด(หากแต่,ผู้ที่ปฏิเสธในการรับใบแจ้งให้ชำระค่าปรับ,ผู้ที่ ที่อยู่หรือประวัติไม่ชัดเจน
นอกเหนือจากนั้น ผู้ที่ยากที่จะแจ้งให้ชำระค่าปรับได้ ให้ไม่ต้องมีการแจ้งชำระค่าปรับ แต่เป็นวิธีการ
พิพากษาคดีโดยรวบรัดไปในทันที)
ผู้ที่ได้รับใบแจ้งให้ชำระค่าปรับ หลังจากที่ได้รับ ภายใน 10 วัน ต้องไปชำระค่าปรับที่สำนักงานธนาคารที่
กำหนดไว้ ผู้ที่ไม่ชำระค่าปรับภายในวันที่กำหนด หลังจากวันที่ครบกำหนด วันถัดไป ภายใน 20 วันต้องชำระค่าปรับเพิ่มจากเดิม อีก 20%
 
<การดำเนินการพิพากษาคดี>
ดำเนินการโดยผู้พิพากษาในศาลเปิด,แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับคดี
ในจำเลยทราบ และให้โอกาสในการสู้คดี,สามารถมอบหมายหน้าที่ให้ทนายความได้ หากบันทึกการสอบ
ปากคำของตำรวจเป็นหลักฐานในการตัดสินให้มีความผิด,ปกติแล้วผู้พิพากษาจะตัดสินให้จำคุก หรือเสีย
ค่าปรับ หรือหากมีการตัดสินยกฟ้อง ก็จะมอบหมายคดีให้กับอัยการ ดำเนินการโดยขั้นตอนคดีอาญาทั่วไป
หากจำเลย ไม่ยอมรับความผิดในการพิพากษาคดีโดยรวบรัด วันที่ตัดสินหรือ จากวันที่แจ้งการตัดสินภาย
ใน 7 วัน หากร้องเรียนขอ การพิพากษาอย่างเป็นทางการ ก็จะดำเนินการ การพิพากษาอย่างเป็นทางการ
 
< การพิพากษาคดี ของคุณพี>
คุณพี ได้รับสติคเกอร์ที่ถือว่าเป็นการแจ้งให้ชำระค่าปรับ และที่สติคเกอร์นั้น มีการแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับ
การพิพากษาคดีโดยรวบรัดอยู่ด้วย. อย่างไรก็ตาม ภายในระยะเวลา(10วัน+20วัน) คุณพีไม่ยอมไปเสีย
ค่าปรับที่สำนักงานธนาคาร ทำให้ถูกส่งต่อไปยังการพิพากษาคดีรวบรัด. เพราะอย่างนี้ ก็เลยต้องทำให้
เข้ารับการพิพากษาคดีที่ศาล ตามวันและเวลาที่กำหนด .แต่ถ้าหากว่า ในกรณีที่ไม่ยอมรับในการตัดสิน
ของการพิพากษาคดีโดยรวบรัด ให้สามารถขอการดำเนินการ การพิพากษาอย่างเป็นทางการได้
view list 

Jump to:  


KMcenter 137-1 Garibong 1 Dong, Guro-Gu, Seoul.
Copyright by 2004 MigrantWorkers Center in Korea. All right, reserved. Representative : Son Jong Ha
Supported by ONTOIN