SEARCH | HOME | LOG IN | SIGN UP
แนะนำศูนย์ฯ คำปรึกษา การศึกษา การรักษาพยาบาล กิจกรรม สื่อต่างๆ พื้นที่
คำทักทายจากหัวหน้าศูนย์ฯ
แนะนำศูนย์ฯ
แผนผังองค์กร
ประวัติของศูนย์ฯ
Facilities and Services Offered
เวลา และ ความสามารถในการบริการ
การเดินทางมายังศูนย์ฯ
 Home > แนะนำศูนย์ฯ > แนะนำศูนย์ฯ
    แนะนำศูนย์ฯ
เมื่อ90กว่าปีก่อน บุคคลสำคัญที่เป็นตัวอย่างที่ดีอาศัยอยู่มากมาย แต่ในปัจจุบันนี้คนแรงงานต่างชาติไเข้ามาในประเทศเกาหลีเพื่อที่จะเริ่มทำงานในเกาหลีนั้น และในปัจจับันท่านทำตามปัจจัยทางด้านกฎหมายของเกาหลี คนแรงงานประมาณ 5แสนคน ที่กำลังทำงานอยู่ ประเทศเกาหลีทราบดีว่า คนแรงงานจะมีปัญหาเรื่องของภาษาที่ใช้ในการสื่อสาร ขนบธรรมเนียมประเพณี และความสัมพันธ์ระหว่างคนต่างชาติกับคนเกาหลีซึ่งเป็นความยากลำบากสำหรับคนแรงงานต่างชาติ ดังนั้น ทางศูนย์ฯจึงเปิดโอกาสที่จะให้ความช่วยเหลือคนแรงงานต่าง่ชาติในทุกๆด้าน เช่น การเปลี่ยนวีซ่า  3D ซึ่งประเภทของงานเป็นพิเศษ, สภาพสิ่งแวดล้อมของสถานประกอบการ  การเปลี่ยนสถานที่ทำงาน. การที่นายจ้างไม่จ่ายเงินเดือน, การถูกทำร้ายหรือถูกฉ้อโกง, การที่สถานประกอบการปิดกิจการ, อุบัติเหตุบนท้องถนน, การเจ็บป่วย, การไม่ปิดบัง, การแบ่งแยก และการล่วงละเมิดเรื่องสิทธิมนุษยชน เป็นต้น

สถานภาพปัจจุบัน "ศูนย์ช่วยเหลือแรงงานต่างชาติในเกาหลี"นั้น ได้ถูกก่อตั้งขึ้นมาแล้ว. ณ ศูนย์ฯ ได้จัดดำเนินการโปรแกรมต่างๆอย่างหลากหลาย เพื่อที่จะอำนวยความสะดวก และความช่วยเหลือให้แก่คนแรงงานต่างชาติ เมื่อคนแรงงานต่างชาติต้องการที่จะเรียนรู้เกี่ยวกับการใช้ภาษา และวัฒนธรรมของเกาหลี ซึ่งวัฒนธรรมโบราณของเกาหลี มีเสน่ห์เป็นที่สวยงามอย่างยิ่ง และเมื่อคนแรงงานได้มีประสบการณ์แล้ว ก็จะมีส่งผลทำให้คนแรงงานเองสามารถจะปรับตัวให้เข้ากับสภาพของทุกๆปัญหาของตนเองได้และท่านยังจะสามารถขอคำปรึกษาได้ที่ศูนย์ฯ ไม่ว่าท่านจะเป็นคนผิวสีอะไร พูดภาษาอะไรก็ตามแต่ท่านก็จะเกิดความพอใจหรือประทับใจและมีความสุข ที่ได้มีประสบการณ์เกิดขึ้นกับท่านที่เกาหลีก็เป็นได้

ณ"ศูนย์ช่วยเหลือแรงงานต่างชาติในเกาหลี"เราคิดเสมอว่า ทุกท่านคือคนในครอบครัวเดียวกัน เปรียบเสมือนพี่น้องกัน ซึ่งอาศัยอยู่ในที่ที่เดียวกัน และทุกคนก็เปรียบเหมือนคนชาติเดียวกัน ศาสนาเดียวกัน ภาษาเดียวกัน และก็ยังเป็นประเทศที่ปราศจากเรื่องศักดิ์ศรี หรือเกียรติยศใดๆทั้งสิ้น ซึ่งเป็นเหตุทำให้เกิดการดำเนินชีวิตที่ดีขึ้น

 
    การสนับสนุนกฏหมายแปซิฟิค

 กฎหมายบริษัทแปซิฟิค, แรงงานต่างชาติที่สนับสนุน
บริษัททั่วโลกแบ่งปันความรักและการทำสัญญาธุรกิจ

สำนักงานกฎหมาย

เมื่อวันที่19กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา คุณ คัง โยง ฮยอน ประธานทนายความของแปซิฟิค สมาคมนิติบุคคล จัดโครง "การแบ่งปันรักขององค์กรโลก" โดยมี คุณ คิม แฮ ซอง ประธานศูนยน์ช่วยเหลือแรงงานต่างชาติในเกาหลีเขตกรุงโซลเมื่อวันที่ เข้าร่วมลงนามตามข้อตกลงใของการสนับสนุน.

การสัญญาธุรกิจในครั้งนี้ เพื่อจัดให้มีทนายความฟรี และมีการให้คำแนะนำและความช่วยเหลือทางกฎหมาย และยังมีล่ามแปลภาษาสนับสนุนอีกด้วย การจัดโครงการนี้ เพื่อให้ความช่วยเหลือแรงงานต่างชาติด้านกฏหมาย 

วันนี้ คุณ คัง ซึ่งเป็นประธาน  กล่าวกับทางศูนย์ช่วยเหลือแรงงานต่างชาติเขตกรุงโซลว่า  "แม้จะเป็นการช่วยเหลือแรงงานต่างชาติและครอบครับต่างวัฒนธรรมที่น้อยนิด แต่ก็รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่ง"

การสนับสนุนโปรแกรมนี เพื่อปกป้องสิทธิของแรงงานต่างชาติจะได้รับการเข้าร่วม "เขากล่าวอีก.
ทางฝ่าย คุณคิม ประธานศูนย์ช่วยเหลือแรงงานต่างชาติเกาหลี "ในการทำงานเพิ่มเติมนั้น เพื่อปกป้องผลประโยชน์ด้านกฎหมายและให้ความช่วยเหลือตามข้อตกลงในสัญญของ แรงงานต่างชาติและครอบครัวต่างวัฒนธรรม  โดยการบริการและสนับสนุนระบบฎหมาย ซึ่งคาดว่าจะเป็นแรงงานต่างชาติและครอบครัวต่างวัฒนธรรมเป็นส่วนใหญ่ "เขากล่าว.
ศูนย์ช่วยเหลือแรงงานต่างชาติในเกาหลี ก่อตั้งขึ้นในปี 2004 โดยกรมแรงงาน เพื่อการและการแบ่งปันความรักและปกป้องผลประโยชน์ของแรงงานต่างชาติ รวมทั้งมีการสนับสนุนสำหรับแรงงานต่างชาติให้เพียงพอ เพื่อวัตถุประสงค์ในการปรึกษาเกี่ยวกับเกาหลี, วัฒนธรรมและการศึกษาข้อมูลสื่อต่างๆ เพื่อให้โปรแกรมต่างๆและให้การสนับสนุนศูนย์ช่วยเหลือแรงงานต่างชาติอีกด้วย
คำขวัญ ประจำปี 2001 ของแปซิฟิกคือ "ชุมชนและโลกกฎหมายบริษัทไล่กวดสุขของมนุษย์" กรณีของคณะกรรมการในการจัดกิจกรรมลี้ภัยประชาชนเหนือเกาหลี เพื่อการปกป้องผลประโยชน์ของแรงงานข้ามชาติ. ' เข้าข้าง 'เป็นมูลนิธิกฎหมายกลุ่มลูกโซ่ที่สวยงาม  หญิงฟิลิปปินส์ที่แต่งงานกับคนเกาหลีกล่าว 
ต่างประเทศการสนับสนุนแรงงานในบริการสาธารณะกิจกรรมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนกิจกรรมได้ตัดสินใจ
 
พิมพ์โดยคุณ ยูน ซัง วอน  news8@lawtimes.co.kr
Jump to:  
 


KMcenter 137-1 Garibong 1 Dong, Guro-Gu, Seoul.
Copyright by 2004 MigrantWorkers Center in Korea. All right, reserved. Representative : Son Jong Ha
Supported by ONTOIN