SEARCH | HOME | LOG IN | SIGN UP
แนะนำศูนย์ฯ คำปรึกษา การศึกษา การรักษาพยาบาล กิจกรรม สื่อต่างๆ พื้นที่
แนะนำทีมให้คำปรึกษา
ข่าวทั่วไป
ห้องเอกสาร
ปรึกษา ถาม – ตอบ
หมวดคำปรึกษตามประเภท
 Home > คำปรึกษา > แนะนำทีมให้คำปรึกษา
    แนะทำทีมให้คำปรึกษา
แนะนำทีมให้คำปรึกษา
  แนะนำทีมให้คำปรึกษา        

ทางศูนย์ช่วยเหลือแรงงานต่างชาติในเกาหลีนั้น  จะมีบริการด้านการให้คำปรึกษาปัญหาต่างๆด้วย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวัน หรือปัญหาด้านการงานของคนแรงงานต่างชาติ เช่น การจ่ายเงินเดือนล้าช้า, การเปลี่ยนสถานที่ทำงาน, การเกิดอุบัติเหตุทางถนน, การถูกทารุณ หรือการถูกทำร้าย, การเสียชีวิต, การถูกฉ้อโกง, การปิดกิจการของสถานที่ทำงาน,การทำวีซ่า, การถูกบังคับให้จ่ายเงิน,การถูกยึดพาสปอร์ต และอื่นๆ การที่ท่านถูกกดขี่คมเหงนั้น ไม่ว่าจะด้วยวิธีการใดก็ตาม ท่านที่มีปัญหาสามารถเข้ารับการปรึกษาปัญหานั้นได้ จากทางศูนย์ช่วยเหลือแรงงานต่างชาติในเกาหลีนี้ได้ทุกแห่ง รวมทั้งศูนย์ฯของเราด้วยตึก『ศูนย์ช่วยเหลือแรงงานต่างชาติในเกาหลี』 รับปรึกษาปัญหาที่ชั้น2

สถานที่   ชั้นที่ 2 ตึกศูนย์ช่วงเหลือแรงงานต่างด้าว  กูโรกู   การิบง1 ดง เลขที่137-1

เรื่องที่ให้คำปรึกษา

1) ปัญหาเรื่องการจ่ายเงินเดือนล้าช้า
2) การปิดกิจการของสถานที่ทำงาน
3)
สวัสดิการ/การรักษาพยาบาล
4)
ที่พักอาศัย/การสมรสกับคนเกาหลี
5)
การถูกทารุณ/และการถูกทำร้าย
6)
ปัญหาเรื่องจากเพศหญิง
7)
การเปลี่ยนสถานที่ทำงาน/การหางานทำ
8)
ปัญหาเรื่องสิทธิมนุษยชน/การถูกแบ่งแยก
9)
การถูกบังคับแรงงาน /ถูกรีดไถเงิน
10) 
ค่าแรงขั้นต่ำ/เงินบำเหน็จที่ทำงานมากกว่า1ปี
11)
เวลาทำงาน/วันหยุดราชการ  
12) เงื่อนไขของคนแรงงาน/สัญญาจ้าง 

13) เสรีภาพของคนแรงงาน

 

สมาชิก 

 ศูนย์ให้คำปรึกษในหลายภาษาเช่น ปากีสถาน  ฟิลลิปส์  เวียดนาม  มองโกล รัสเซีย  จีน  อินโดนีเซีย ศรีลังกา ไทย

จุดประสงค์และแนวทางการดำเนินงาน
เพื่อช่วยเหลือแรงงานต่างชาติซึ่งทำงานอยู่หรือกำลังหางานทำในเกาหลี รวมถึงการปรับตัวให้เข้ากับสังคมเกาหลีได้อย่างเรียบร้อย โดยการแก้ปัญหาต่าง ๆ และความยากลำบากที่แรงงานเหล่านั้นเผชิญอยู่โดยการรับฟังและให้คำปรึกษา  เราจะพยายามอย่างดีที่สุดในการที่จะช่วยทุกท่านผ่านคำแนะนำต่างๆ ทั้งในแง่ข้อกฏหมายแรงงาน สิทธิมนุษยชน  เราพยายามที่จะเป็นที่ที่น่าเชื่อถือสำหรับแรงงานอพยพ โดยยึดหลักความจริง ความยุติธรรม และความรักต่อเพื่อนมนุษย์Jump to:  
 


KMcenter 137-1 Garibong 1 Dong, Guro-Gu, Seoul.
Copyright by 2004 MigrantWorkers Center in Korea. All right, reserved. Representative : Son Jong Ha
Supported by ONTOIN