SEARCH | HOME | LOG IN | SIGN UP
แนะนำศูนย์ฯ คำปรึกษา การศึกษา การรักษาพยาบาล กิจกรรม สื่อต่างๆ พื้นที่
MNTV
Migrant.kr
MigrantOK
นิตยสารทางเว็บ
- ปี 2007
 Home > สื่อต่างๆ > MNTV
    MNTV

แนะนำ MNTV

 คนแรงงาน  มีความเห็นอกเห็นใจและการเผชิญหน้าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเองจากสิ่งที่เทพเจ้ากำหนดเราไม่สามารถหนีพ้น สิ่งนั้น 
ทางสื่อมวลชนจึงมีความต้องการที่จะให้เกิดการจัดการเพื่อทำการก่อตั้งMNTV( Migrant worker's Network TeleVision) ขึ้นโดย คณะของ เมื่อวันที่ 1พฤษภาคม 2548 
ที่ MNTV มีการจัดโปรแกรมออกอากาศให้ทุกคนได้เห็นการใช้ชีวิตประจำวันของคนแรงงาน ทั้งผู้ที่เข้ามาเพื่อทำงาน หรือผู้ที่ได้ทำการสมรสกับคนเกาหลี โดยจะเป็นโปรแกรมนี้ จะเป็นเหมือนสื่อเพื่อที่จะได้แนะนำวิธีการใช้ชีวิตอยู่ในประเทศเกาหลีได้อย่างมีความสุข เปรียบเหมือนกับครอบครัวเดียวกันซึ่งอาศัยอยู่รวมกันเป็นครอบครัวใหญ่ 

*  ร่วมไปกับ MNTV ได้เลยค่ะ

 แนะนำ โปรแกรม MNTV

MNTV 다국어 뉴스

MNTV  ออกอากาศข่าวทุกภาษา เพื่อเป็นประโยชน์แก่คนแรงงานจะได้ทราบข่าวสารบ้านเมืองของตนเองและได้ทราบข่าวสารของประเทศเพื่อนบ้านด้วย นี่คือความพยายามของทางผ่าย MNTV
MNTV
เมื่อคนแรงงานเข้ามาอาศัยอยู่ในประเทศเกาหลี คนแรงงานทั้งหลาย ทราบหรือไม่ว่าการดำรงชีวิตประจำวันสำหรับคนต่างชาติที่มาอาศัยประเทศที่ไม่ใช่ประเทศบ้านเกิดของตนนั้นเป็นอย่างไร  ท่านสามารถศึกษาการใช้ชีวิตประจำวันได้จากทาง MNTV
ภาษาเกาหลีในชีวิตประจำวัน

MNTV ภาษาเกาหลีในชีวิตประจำวันนั้น คนแรงงานทั้งหลาย สามารถเข้ารับชมได้จากห้องข่าวของทางMNTV  เป็นการศึกษาภาษาง่าย มีการสอนแบบเดียวกันกับการเข้าเรียนภาษาในห้องเรียน , และคนแรงงานเอง สามารถใช้อุปกรณ์ในการช่วยสื่อสารได้ง่ายมากกว่าอีกด้วย 
MNTV บทความพิเศษ

นโยบายของ MNTV ที่มีการอภิปรายความเกี่ยวข้องกับคนแรงงานต่างชาติ    เพื่อให้คนแรงงานต่างชาติจะได้มีการวิพากวิจารณ์เกี่ยวกับโปรแกรมนี้ด้วย.ชีวิตประจำวัน,วัฒนธรราม และสิทธิมนุษยชนของ คนแรงงานต่างชาติ เราจัดทำโครงการพิเศษนี้ขึ้นเพื่อให้คนแรงงานต่างชาติได้ร่วมเสนอความคิดเห็นและจะได้พูดคุยเรื่องเหล่านี้ด้วยซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้แก่คนแรงงานต่างชาติด้วย
Jump to:  
 


KMcenter 137-1 Garibong 1 Dong, Guro-Gu, Seoul.
Copyright by 2004 MigrantWorkers Center in Korea. All right, reserved. Representative : Son Jong Ha
Supported by ONTOIN