HOME | SEARCH | LOG IN | SIGN UP
Төвийн танилцуулга Зөвлөгөө Сургалт Үйл ажиллагаа Эмчилгээ Мидео Талбай
Солонгос хэл
- Солонгос хэлний хичээлийн танилцуулга
- Сургалтанд бүртгүүлэх арга
- MNTV - солонгос хэлний хичээл
Компьютер
- Компьютерын хичээлийн танилцуулга
- Сургалтанд бүртгүүлэх арга
Таеквондо
- Таевондогийн хичээлийн танилцуулга
- Сургалтанд бүртгүүлэх арга
Тусгай сургалт
- Хуулийн сургалт
- Үйлдвэрийн аюулгүй байдлын талаар сургалт
- Үндэсний хөгжмийн сургалт
- Бусад сургалт
 Home > Сургалт > Солонгос хэл > Солонгос хэлний хичээлийн танилцуулга > Солонгос хэлний хичээлийн танилцуулга
Солонгос хэлний хичээлийн танилцуулга

Солонгосын нийгэмд ажиллаж амьдрахад хэрэгтэй үндсэн мэдлэгийг түргэн хугацаанд сургах


Солонгосын нийгэмд сайтар дасан зохицоход тусалж солонгос хэлээр сайн яриж солонгос хүмүүстэй найзлан нөхөрлөхөд нь туслах


Гадаад хүмүүст солонгос хэлийг заан солонгос хэлний даяарчлалд өргөн хувь нэмрийг оруулах

- Сургалтын агуулга: Хангыл эгшиг гийгүүлэгч/солонгос хэлээр унших давтлага/харилцан яриа

Анги тус бүр
Тоо
Сургалтын агуулга
анхан шат
Хятад
1- Солонгос үсэг эгшиг гийгүүлэгч 
- бичих унших,давтлага ойр 
- зуурын харилцан яриа анги тус 
- бүр 20 хүнээс дээшгүй
Монгол
1
Индонез
1
Англи хэлтэй 
хүмүүст зориулсан
1
Орос
1
Вьетнам
1
Шриланк
1
Тайланд
1
Анхан шат/1/
1- анхан шатны харилцан яриа, бичих ,унших дадлага анги тус бүр
- 20 хүн дээшгүй
Анхан шат /2/
1
Дунд шат /1/
1- Дунд шатны харилцан яриа
- анги тус бүр 15 хүнээл дээшгүй
Дунд шат /2/
1
Шалгалтанд бэлтгэх анги
1- Солонгос хэлний түвшин тогтоох шалгалтанд бэлтгэх
- тусгай анги 20хүн
Нийт
13 


Хугацаа
Хуваарь
Тодорхой агуулга
Хичээл эхлэхээс 2долоо хоногийн өмнө
Шинэ оюутнууд бүртгэл болон түвшин тогтоох шалгалт 
Бүртгэлтэй хамт түвшин тогтоох шалгалт болон анги хувиарлах
Хичээл эхлэхээс 1-2 долоо хоногийн өмнө
Багш нарын нээлт
Бүх багш нарын дунд зохиогдох
Хичээл эхлэснээс хойш 1 долоо хоног
Хичээлийн шинэ жилийн нээлт болон ангийн дарга сонгох
 
Хичээл эхлэснээс хойн 3-8 долоо хоног
анги тус бүрийн нэгдсэн программ
 
Хичээл эхэлснээс хойш 9 долоо хоног
Семестер дуусах болон шалгалт авах 
Хичээл эхлэснээс хойш 10 долоо хоног
Хичээл дуусах болон үнэмлэх олгох ярианы тэмцээн /жилд 2удаа/
 


view list 
Jump to:  


KMcenter 137-1 Garibong 1 Dong, Guro-Gu, Seoul. TEL:02-6900-8002 FAX : 02-6900-8001 E-mail : info@migrantok.org
Copyright by 2004 MigrantWorkers Center in Korea. All right, reserved. Representative : Son Jong Ha
Supported by ONTOIN