HOME | SEARCH | LOG IN | SIGN UP
Төвийн танилцуулга Зөвлөгөө Сургалт Үйл ажиллагаа Эмчилгээ Мидео Талбай
Солонгос хэл
- Солонгос хэлний хичээлийн танилцуулга
- Сургалтанд бүртгүүлэх арга
- MNTV - солонгос хэлний хичээл
Компьютер
- Компьютерын хичээлийн танилцуулга
- Сургалтанд бүртгүүлэх арга
Таеквондо
- Таевондогийн хичээлийн танилцуулга
- Сургалтанд бүртгүүлэх арга
Тусгай сургалт
- Хуулийн сургалт
- Үйлдвэрийн аюулгүй байдлын талаар сургалт
- Үндэсний хөгжмийн сургалт
- Бусад сургалт
 Home > Сургалт > Таеквондо > Таевондогийн хичээлийн танилцуулга > Таевондогийн хичээлийн танилцуулга
Таевондогийн хичээлийн танилцуулга

                                                   Таевондогийн сургалт
Анги
Хичээлийн хөтөлбөр
Хүний тоо
Анхан шат
-хүчний дасгал
-Тэгиг оюун санааны бэлтгэл
15 хүнээс дээшгүй
Дунд шат
-Тэгиг 1-4
-Тэгиг4-8
15 хүнээс дээшгүй
Дээд шат
-Гимган
-Тэбэг
15 хүнээс дээшгүй
 
 
 
Хугацаа
Хичээлийн хуваарь
Тодруулга
Хичээл эхлэхээс 2 долоо хоногийн өмнө
Шинэ оюутнуудын бүртгэл анги хувиарлалт/цагийн хуваарь тарааж өгөх
 Солонгосын үндэсний урлаг болох Тэеквондог дэлхий нийтэд мэдүүлэх зорилготой.
Хичээл эхлэхээс 2-1 долоо хоногийн өмнө
Сайн дурын багш нарийн нээлт
Багш нарт төв танилцуулах
Хичээл эхлэснээс хойш 1 долоо хоног
Ангийн дарга сонгох
Дүрэм журам хэрэгтэй зүйлийн талаар танилцуулах цагийн хуваарь сурах бичиг тарааж өгөх
Хичээл эхлэснээс хойш 3 долоо хоног
 
Хичээл эхлэхийн өмнө болон тарсны дараа цай уух
хичээл эхлэснээс хойш 4 долоо хоног
 
Ярианы тэмцээн /жилд 2 удаа/
 
 
 
 

view list 
Jump to:  


KMcenter 137-1 Garibong 1 Dong, Guro-Gu, Seoul. TEL:02-6900-8002 FAX : 02-6900-8001 E-mail : info@migrantok.org
Copyright by 2004 MigrantWorkers Center in Korea. All right, reserved. Representative : Son Jong Ha
Supported by ONTOIN