HOME | SEARCH | LOG IN | SIGN UP
Төвийн танилцуулга Зөвлөгөө Сургалт Үйл ажиллагаа Эмчилгээ Мидео Талбай
Солонгос хэл
- Солонгос хэлний хичээлийн танилцуулга
- Сургалтанд бүртгүүлэх арга
- MNTV - солонгос хэлний хичээл
Компьютер
- Компьютерын хичээлийн танилцуулга
- Сургалтанд бүртгүүлэх арга
Таеквондо
- Таевондогийн хичээлийн танилцуулга
- Сургалтанд бүртгүүлэх арга
Тусгай сургалт
- Хуулийн сургалт
- Үйлдвэрийн аюулгүй байдлын талаар сургалт
- Үндэсний хөгжмийн сургалт
- Бусад сургалт
 Home > Сургалт > Таеквондо > Таевондогийн хичээлийн танилцуулга > Хуулийн сургалт
Хуулийн сургалт

Анги
Хичээлийн хөтөлбөр
Хөдөлмөрийн хууль болон ажилчдын хуульГадаадын ажилчдын эрх хамгааллын талаарх зүйл
Хилээр орж гарахтай холбогдсон хууль
Хилээр орж гарахтай холбогдсон болон виз сунгах талаарх зүйл
Аж төрөх хууль
Солонгост амьдрахад хэрэгтэй болон эдийн засгийн болон амьдралын холбогдолтой зүйл


Анги
Хичээлийн хөтөлбөр
Бэлгийн боловсролЗөв бэлгийн боловсролоор дамжуулан цэвэр бэлгийн соёл эзэмших ,бэлгийн замын аюул,өвчнөөс сэргийлэх бэлгийн замын асуудлын зөвлөгөө
Амьдралд дасах сургалт
Солонгосын амьдралд дасахад туслахын тулд соёлын ялгаанаас үүдсэн зөрчил маргааныг багасгах
Аж үйлдвэрийн аюулгүйн ажиллагааны сургалт
Ажлын талбар дээр аж үйлдвэрийн осолд орохоос сэргийлсэн сургалт

                     

                    

                    


view list 
Jump to:  


KMcenter 137-1 Garibong 1 Dong, Guro-Gu, Seoul. TEL:02-6900-8002 FAX : 02-6900-8001 E-mail : info@migrantok.org
Copyright by 2004 MigrantWorkers Center in Korea. All right, reserved. Representative : Son Jong Ha
Supported by ONTOIN