HOME | SEARCH | LOG IN | SIGN UP
Төвийн танилцуулга Зөвлөгөө Сургалт Үйл ажиллагаа Эмчилгээ Мидео Талбай
Холбооны үйл ажиллагаа
- Үйл ажиллагааны танилцуулга
- Үйл ажиллагааны талаар хуваалцъя
Сургалтын үйл ажиллагаа
- Үйл ажиллагааны танилцуулга
- Үйл ажиллагааны талаар хуваалцъя
Соёлын үйл ажиллагаа
- Үйл ажиллагааны танилцуулга
- Үйл ажиллагааны талаар хуваалцъя
 Home > Үйл ажиллагаа > Соёлын үйл ажиллагаа > Үйл ажиллагааны талаар хуваалцъя > Биднийг зорьж ирсэн урлагын тоглолт

    Биднийг зорьж ирсэн урлагын тоглолт
    Admin     2008/02/10 5:04 pm
    행사-3.jpg(547.22KB)  Downloaded: 1944 

Хэзээ : 1-р хэсэг - 2006 оны 5 сарын 18 өдөр, 2-р хэсэг - 2006 оны 8 сарын 22 өдөр,  3-р хэсэг - 2006 оны 9 сарын 21 өдөр  

Байрлал  : Солонгос дахь гадаад ажилчдыг дэмжих төв

view list 

Jump to:  


KMcenter 137-1 Garibong 1 Dong, Guro-Gu, Seoul. TEL:02-6900-8002 FAX : 02-6900-8001 E-mail : info@migrantok.org
Copyright by 2004 MigrantWorkers Center in Korea. All right, reserved. Representative : Son Jong Ha
Supported by ONTOIN