HOME | SEARCH | LOG IN | SIGN UP
Төвийн танилцуулга Зөвлөгөө Сургалт Үйл ажиллагаа Эмчилгээ Мидео Талбай
Даргын мэндчилгээ
Төвийн танилцуулга
Зохион байгуулалт
Төвийн түүх
Төвийн ажиллах цагийн хуваарь
Ирэх зам
 Home > Төвийн танилцуулга > Төвийн түүх
    Төвийн үүсэл хөгжил

Төв үүсэн байгуулах
Үндсэн төлөвлөгөө зохиох
2004.6.21: Төв үүсэн байгуулах үйл ажиллагаа явуулах/Хөдөлмөрийн зам-аж үйлдвэрийн цогцолблр
2004.7.6: Төв үүсэн байгуулах төлөвлөгөө зохиох /Нийгэм хамгаалал төлөвлөлтийн яам
 
Төв үйл ажиллагаа явуулах сонголт2004.7.19: Төв үйл ажиллагаа явуулах сонголт төлөвлөгөө зохиох
2004.7.22:Хөдөлмөрийн яаманд үүсгэн байгуулах үйл ажиллагаа явуулах үндсэн төлөвлөгөөгөө бүртгүүлэх
2004.7.29-8.9: Үйл ажиллагаа явуулах санал хураах шалгаруулалт (4 байгууллага оролцсон)
2004.8.10:Сонгогдсон зөвлөл байгуулах
2004.8.13:1-р сонгогдсон зөвлөл байгуулах
2004.8.18:Итгэмжлэгдсэн үйл ажиллагаа явуулах байгууллага сонгох үр дүн мэдэгдэл
2004.9.10:Үйл ажиллагааны гэрээ байгуулах
2004.10.1:Бүтэц байгуулах
 
Төвийн байр барих2004.8.7:Төвийн байр барих төлөвлөгөө зохиох
2004.7.21-9.10: Түрээсийн байр хайх болон бодит байдалтай танилцах
2004.9.23:2-р Сонгогдсон зөвлөл байгуулах/3-н барилга сонгосон/
2004.10.11:Эхний сонгосон барилга зай багатай тул 2-дахь шалгаруулалт хийх
2004.10.18: 2,3 дахь гэрээ хийх боломжгүй /зээл баталгаажуулах боломжгүй/
2004.10.18-11.2: дахин байр хайх
2004.11.5: 2 барилгатай гэрээ хийсэн
2004.11.20:Одоогын төвийн байр гэрээ хийсэн
 
Төв байгуулах бэлтгэл2004.11.24:Барилгын загвар гаргах
2004.12.1-12.21: Төв барих болон загвар гаргаж дуусах
2004.12.23:Солонгос дахь гадаадын ажилчдыг дэмжих төв ашиглалтанд орсон.

Jump to:  
 


KMcenter 137-1 Garibong 1 Dong, Guro-Gu, Seoul. TEL:02-6900-8002 FAX : 02-6900-8001 E-mail : info@migrantok.org
Copyright by 2004 MigrantWorkers Center in Korea. All right, reserved. Representative : Son Jong Ha
Supported by ONTOIN