HOME | SEARCH | LOG IN | SIGN UP
Төвийн танилцуулга Зөвлөгөө Сургалт Үйл ажиллагаа Эмчилгээ Мидео Талбай
Солонгос хэл
- Солонгос хэлний хичээлийн танилцуулга
- Сургалтанд бүртгүүлэх арга
- MNTV - солонгос хэлний хичээл
Компьютер
- Компьютерын хичээлийн танилцуулга
- Сургалтанд бүртгүүлэх арга
Таеквондо
- Таевондогийн хичээлийн танилцуулга
- Сургалтанд бүртгүүлэх арга
Тусгай сургалт
- Хуулийн сургалт
- Үйлдвэрийн аюулгүй байдлын талаар сургалт
- Үндэсний хөгжмийн сургалт
- Бусад сургалт
 Home > Сургалт > Тусгай сургалт > Үндэсний хөгжмийн сургалт
    Үндэсний хөгжмийн сургалт


Солонгосын үндэсний хөгжим заан гадаад хүмүүст солонгосын соёлтой  танилцах боломжийг нээх

Анги
Хичээлийн хөтөлбөр
Цохиур хөгжмийн анги
-Бөмбөр жижиг цан,бөмбөр дасгал /солонгос үндэсний бөмбөр/ 10 хүнээс дээшгүй
Үлээвэр хөгжим
-Гуурсан бишгүүр,хуучир хөгжим дасгал 10хүнээс дээшгүй
Үндэсний тоглоомын анги
-Цохиур хөгжмийн давтлагад тааруулан үндэсний тоглоом тоглох
Туулийн анги
-Үндэсний хөгжим тогтлох дадлага тоглолтХугацаа
Хичээлийн хуваарь
Тодорхой агуулга
Хичээл эхлэснээс 2 долоо хогонгийн өмнө
Шинэ оюутнуудын бүртгэл анги хувиарлалт
 
Хичээл эхлэснээс 2-1 долоо хоногийн өмнө
сайн дурын багш нарийн нээлт
Бүх сайн дурын багш нарийн дунд зохиогдох
Хичээл эхлэснээс хойш 1 долоо хоног
Хичээлийн нээлт болон ангийн дарга сонгох
 
Хичээл эхлэснээс хойш 3 долоо хоног
Анги туё бүрийн нэгтгэсэн программ зохиох
 
Хичээл эхлэснээс хойш 4 долоо хоног
Хичээл дуусах хаалт
Ярианы тэмцээн зохиох

Jump to:  
 


KMcenter 137-1 Garibong 1 Dong, Guro-Gu, Seoul. TEL:02-6900-8002 FAX : 02-6900-8001 E-mail : info@migrantok.org
Copyright by 2004 MigrantWorkers Center in Korea. All right, reserved. Representative : Son Jong Ha
Supported by ONTOIN