HOME | SEARCH | LOG IN | SIGN UP
Introduction Consultation Education Events Medical Services Media Open Board
News Release
Photos Gallery
Notice/Announcement
Other Information
Funny Corner/ Tawa Naman Diyan
Event Schedule
Links to Related Sites
- Seoul
- GyeongGi-Do
- InCheon
- GwangJu
- DaeGu
- BuSan
- GangWon
- GyeongSangNam-Do
- GyeongSangBuk-Do
- JeolLaBuk-do
- JeolLaNam-do
- ChungCheongNam-Do
- ChungCheongBuk-Do
- JeJu-Do
column
 Home > Open Board > Notice/Announcement > LIBRENG KOREAN & TAEKWONDO CLASSES

    LIBRENG KOREAN & TAEKWONDO CLASSES
    Admin     2014/01/06 10:54 am

 Inihahandog ng Korea Support Center for Foreign Workers ang iba’t ibang programang pang-edukasyon upang matulungan ang mga dayuhang manggagawa na mapabuti ang kanilang pang-araw-araw na pamumuhay sa Korea. Ang mga programang pang-edukasyon ay isinasagawa sa loob ng 5 buwan tuwing semestre ng  tagsibol & taglagas (spring & fall semesters). Bukod pa rito, ang mga programang ito’y nahahati sa mga kurso ayon sa inyong level.

Ang mga nais sumali sa programang pang-edukasyon ay kinakailangang personal na bumisita sa center at saka kumuha ng level test upang maitalaga naming kung saang klase kayo nabibilang.

Maaari rin kayong mag-apply sa kalagitnaan ng semestre.
Korean Language Class & Taekwondo Class
Linggo (1 beses sa 1 linggo na klase), 5-buwan na kurso sa loob ng isang semester
Kurso: beginner’s class, intermediate class, advance-level class (klase para sa mga naghahanda para sa Korean Language Proficiency Test) , Taekwondo Class

Para sa Spring Semester:
Isasagawa ang registration sa January 26, 2014 (Linggo) hanggang February 23, 2014  mula 1:00~5:00 ng hapon.
Magsisimula ang klase sa February 9, 2014 (Linggo)
***para sa mga katanungan tumawag lamang sa hotline (1644-0644, press 7 for Filipino)***
view list 

Jump to:  


KMcenter 137-1 Garibong 1 Dong, Guro-Gu, Seoul. TEL:02-6900-8002 FAX : 02-6900-8001 E-mail : info@migrantok.org
Copyright by 2004 MigrantWorkers Center in Korea. All right, reserved. Representative : Son Jong Ha
Supported by ONTOIN