HOME | SEARCH | LOG IN | SIGN UP
Trung tâm Đào tạo Tư vấn Các hoạt động Truyền thông Y tế Bảng tin
Thông báo
Báo chí
Lịch hoạt động
Album
Thư Giám đốc Trung tâm
Trang web liên quan
- Sơ-un
- Kyơng-ki
- In-chơn
- Quang-chu
- Đe-ku
- Bu-san
- Kang-uôn
- Kyơng-sang-nam
- Kyơng-sang-buc
- Chơn-la-buc
- Chơn-la-nam
- Chung-chơng-nam
- Chung-chơng-buc
- Chê-chu
 Home > Bảng tin > Báo chí  > 5 năm 280,000 người bị tai nạn lao động 500 người thiệt mạng

    5 năm 280,000 người bị tai nạn lao động 500 người thiệt mạng
    Admin     2013/07/21 4:21 pm

Năm trước hơn 6000 người lao động nước ngoài bị tai nạn lao động trong đó có 160 người bị thiệt mạng.

Theo thông kê tai về tai nạn lao động  của Cơ quan Bảo vệ Sức khỏe và An toàn ngày 18 tháng 7 thì thấy năm qua 6404 người lao động nước ngoài bị tai nạn lao động. Mỗi ngày 17 người mắc phải. Trong 5 năm vừa qua, bắt đầu từ năm 2008 có đến 28967 người bị tai nạn lao động trong đó có 513 người bị thiệt mạng.

Người có liên quan với Cơ quan Bảo vệ Sức khỏe và An toàn đã giải thích "môi trường làm việc khắc nghiệt với vấn đề về ngôn ngữ là môi trường dễ dàng gây tai nạn lao động cho người lao động nước ngoài".

Do đó, Cơ quan Bảo vệ Sức khỏe và An toàn đã quyết định chế tác, cung cấp tài liệu DVD dùng cho việc giáo dục bảo vệ sức khỏe và an toàn bằng 13 thứ ngôn ngữ trong đó có tiếng Việt, tiếng Trung, tiếng Campuchia. Nội dung tài liệu chứa đựng nội dụng về phương pháp làm việc an toàn, mức độ nguy hiểm của tai nạn mắc kẹt, ngã từ trên cao, điện giật.

Tài liệu được phát triển lần này dự định sẽ cung cấp cho các doanh nghiệp tuyển dụng người lao động nước ngoài. Quý bạn có thể vào trang web (kosha.ò,kr) để tải tài liệu về tham khảo.

Nguồn http://news.naver.com/main/read.nhn?mode=LS2D&mid=shm&sid1=102&sid2=251&oid=277&aid=0003047197

  

view list 

Jump to:  


KMcenter 137-1 Garibong 1 Dong, Guro-Gu, Seoul. TEL:02-6900-8002 FAX : 02-6900-800141 E-mail : info@migrantok.org
Copyright by 2004 MigrantWorkers Center in Korea. All right, reserved. Representative : Hae Seung Kim
Supported by ONTOIN