HOME | SEARCH | LOG IN | SIGN UP
Trung tâm Đào tạo Tư vấn Các hoạt động Truyền thông Y tế Bảng tin
Phòng tư vấn
Tư liệu
Lĩnh vực tư vấn
Giải đáp
Help Line 1644-0644
 Home > Tư vấn > Giải đáp  > BEST DEAL ON HYUNDAI,KIA SECONE HAND CAR.

    BEST DEAL ON HYUNDAI,KIA SECONE HAND CAR.
    autocar     2010/11/24 7:12 pm

BEST DEAL ON HYUNDAI,KIA SECONE HAND CAR. SAVE UP TO 80% OFF

COME AND SEE THE CHEAPEST NEW CAR IN HIGH PERFORMANCE AVAILABLE.

CALL ME ON 010-7415-9689 IN KOREA, MR THE CHEAPEST.

중고차 딜러 최저가부장입니다. 현대차 기아차등 중고차 싸게 팔고 있습니다.

요즘 경기도 안좋고 먹고 살기가 어려운 관계로 부득이하게 허가없이 영문 광고글을 올렸으며

큰 피해가 된다고 생각되시면 아래 번호로 아래<EX>처럼 문자주시면 바로 삭제 처리토록 하겠습니다.

저는 싸게 중고차 팔고 있습니다. 중고차 딜러 -최저가부장-010-7415-9689 <EX>(삭제요청)싸이트명

view list 

Jump to:  


KMcenter 137-1 Garibong 1 Dong, Guro-Gu, Seoul. TEL:02-6900-8002 FAX : 02-6900-800141 E-mail : info@migrantok.org
Copyright by 2004 MigrantWorkers Center in Korea. All right, reserved. Representative : Son Jong Ha
Supported by ONTOIN