HOME | SEARCH | LOG IN | SIGN UP
Trung tâm Đào tạo Tư vấn Các hoạt động Truyền thông Y tế Bảng tin
Thông báo
Báo chí
Lịch hoạt động
Album
Thư Giám đốc Trung tâm
Trang web liên quan
- Sơ-un
- Kyơng-ki
- In-chơn
- Quang-chu
- Đe-ku
- Bu-san
- Kang-uôn
- Kyơng-sang-nam
- Kyơng-sang-buc
- Chơn-la-buc
- Chơn-la-nam
- Chung-chơng-nam
- Chung-chơng-buc
- Chê-chu
 Home > Bảng tin > Báo chí  > CẢI CHÍNH PHÁP LỆNH THI HÀNH LUẬT GIÁO DỤC

    CẢI CHÍNH PHÁP LỆNH THI HÀNH LUẬT GIÁO DỤC
    Admin     2010/08/17 4:38 pm

초중등교육법 시행령 개정…`아이 학교는 보내야'

CẢI CHÍNH PHÁP LỆNH THI HÀNH LUẬT GIÁO DỤC

 CẤP TIỂU HỌC - PHỔ THÔNG CƠ SỞ

   (서울=연합뉴스) 옥철 기자.

 Trẻ em thuộc gia đình mà bố mẹ là người cư trú bất hợp pháp cũng được nhập học đến cấp 2 phổ thông cơ sở tại Hàn Quốc.

  Nhiều trường hợp trẻ em của những tu nghiệp sinh công nghiệp hay đồng bào Trung Quốc (gốc Hàn) cư trú bất hợp pháp chỉ được học đến cấp tiểu học, nhưng cấp 2 phổ thông cơ sở thì tùy theo quy định của trường học mà có được phép nhập học hay không.

  Bộ Khoa học Kỹ thuật Giáo dục, ngày 17, đã làm sáng tỏ rằng dự định đưa vào luật một phần đề án sửa đổi pháp lệnh thi hành Luật Giáo dục tiểu học và cấp 2 phổ thông cơ sở bao hàm nội dung xóa bỏ khó khăn trong việc tiến hành việc nhập học cấp 2 phổ thông cơ sở nghĩa vụ giáo dục cho trẻ em người nước ngoài không đăng kí.

  Theo dự luật sửa đổi thì không cần chứng thực xuất nhập cảnh, chỉ cần nộp hồ sơ mà có thể xác nhận được thực tế đang cư trú tại Hàn Quốc như hợp đồng thuê nhà hay giấy bảo lãnh của người quen là có thể được nhập học- chuyển trường cũng như chuyển tiếp vào trường cấp 2 phổ thông cơ sở.

  Bên liên quan thuộc Bộ Khoa học Kỹ thuật Giáo dục đã nói rằng “ nhiều trường hợp người cư trú bất hợp pháp lo lắng bị truy quét nên không dám đưa con đến trường xin học” và “ chúng tôi đã sửa đổi pháp lệnh thi hành để đảm bảo quyền được học cho trẻ em theo Hiệp ước về Quyền Trẻ em của Liên Hiệp Quốc”.

Bộ Khoa học Kỹ thuật Giáo dục chưa một lần sử dụng từ người cư trú bất hợp pháp trong pháp lệnh cải chính. Thay vào đó là ‘bao hàm trẻ em người nước ngoài không đăng kí’ tránh đi việc tranh cãi cho phép tuyển sinh người bất hợp pháp.

Theo điều 84 luật Quản lí xuất nhập cảnh quy định nếu công chức nhà nước phát hiện người cư trú bất hợp pháp thì phải thông báo đến cơ quan liên quan bởi do có sự va chạm mang tính luật pháp.

Trước đây, chính phủ đã từng mở cuộc truy quét, tìm hiểu nơi cư trú và thân phận của phụ huynh thông qua trẻ em người cư trú bất hợp pháp. Tuy nhiên, điều này đã bị phê phán bởi xã hội quốc tế là coi thường nhân quyền và quyền được học của trẻ em.

Bộ Khoa học Kỹ thuật Giáo dục giờ đây đã quyết định không áp dụng pháp lệnh này vào trường học. Bộ Tư pháp cũng cho biết sẽ không truy bắt người cư trú bất hợp pháp thông qua học sinh.

Bên liên quan thuộc Bộ Khoa học Kỹ thuật Giáo dục đã nói “đang tìm điểm thỏa hiệp giữa quyền được học của trẻ em với luật pháp hiện hành.”

view list 

Jump to:  


KMcenter 137-1 Garibong 1 Dong, Guro-Gu, Seoul. TEL:02-6900-8002 FAX : 02-6900-800141 E-mail : info@migrantok.org
Copyright by 2004 MigrantWorkers Center in Korea. All right, reserved. Representative : Son Jong Ha
Supported by ONTOIN