HOME | SEARCH | LOG IN | SIGN UP
Trung tâm Đào tạo Tư vấn Các hoạt động Truyền thông Y tế Bảng tin
Phòng tư vấn
Tư liệu
Lĩnh vực tư vấn
Giải đáp
Help Line 1644-0644
 Home > Tư vấn > Giải đáp  > mong được giải đáp

    mong được giải đáp
    korea_buon     2010/05/28 3:57 pm
muốn biết danh sách những hồ sơ dự tuyển hàn quốc thì coi ở đâu( hồ sơ đã được trung tâm xuất khẩu lao động việt nam gửi cho trung tâm tuyển dụng người lao động nước ngoài của hàn quốc )
view list 

Jump to:  


KMcenter 137-1 Garibong 1 Dong, Guro-Gu, Seoul. TEL:02-6900-8002 FAX : 02-6900-800141 E-mail : info@migrantok.org
Copyright by 2004 MigrantWorkers Center in Korea. All right, reserved. Representative : Son Jong Ha
Supported by ONTOIN