HOME | SEARCH | LOG IN | SIGN UP
Trung tâm Đào tạo Tư vấn Các hoạt động Truyền thông Y tế Bảng tin
Thông báo
Báo chí
Lịch hoạt động
Album
Thư Giám đốc Trung tâm
Trang web liên quan
- Sơ-un
- Kyơng-ki
- In-chơn
- Quang-chu
- Đe-ku
- Bu-san
- Kang-uôn
- Kyơng-sang-nam
- Kyơng-sang-buc
- Chơn-la-buc
- Chơn-la-nam
- Chung-chơng-nam
- Chung-chơng-buc
- Chê-chu
 Home > Bảng tin > Báo chí  > Thống kê số tiền lương bị nợ năm 2009

    Thống kê số tiền lương bị nợ năm 2009
    Admin     2010/01/18 11:04 am

Năm trước, số tiền lương bị nợ lên đến quá 1,000,200,000,000 uôn (1 2천억 ). Theo Bộ Lao động, “ trong năm trước, tính từ tháng 1 đến tháng 11, toàn bộ số tiền bị nợ xin đòi là 1,241,900,000,000 uôn (1 2419 ), tổng số người lao động kiến nghị đòi lương 276 439 người, trung bình mỗi người bị nợ 4,492,492 uôn. So với cùng thời điểm năm trước, người lao động bị nợ lương là 249.485 người thì năm nay tăng 10%.

 

Chính phủ thu thập thống dữ liệu trên toàn bộ doanh nghiệp, va thấy đây là số tiền bị nợ nhiều nhất kể từ sau năm 2004, nếu tính thêm cả tháng 12 vào thì số tiền sẽ còn nhiều hơn nữa.

 

Bộ Lao động ra phương châm tập trung chỉ đạo để ngừời lao động có thể được trả tiền bị nợ trước Tết Nguyên Đán như nâng cao hình thức phạt hình sự và trừng phạt mang tính kinh tế đối với chủ sử dụng nợ lương người lao động.

([CBS사회부 희진 기자])

 

view list 

Jump to:  


KMcenter 137-1 Garibong 1 Dong, Guro-Gu, Seoul. TEL:02-6900-8002 FAX : 02-6900-800141 E-mail : info@migrantok.org
Copyright by 2004 MigrantWorkers Center in Korea. All right, reserved. Representative : Hae Seung Kim
Supported by ONTOIN