HOME | SEARCH | LOG IN | SIGN UP
Trung tâm Đào tạo Tư vấn Các hoạt động Truyền thông Y tế Bảng tin
Thông báo
Báo chí
Lịch hoạt động
Album
Thư Giám đốc Trung tâm
Trang web liên quan
- Sơ-un
- Kyơng-ki
- In-chơn
- Quang-chu
- Đe-ku
- Bu-san
- Kang-uôn
- Kyơng-sang-nam
- Kyơng-sang-buc
- Chơn-la-buc
- Chơn-la-nam
- Chung-chơng-nam
- Chung-chơng-buc
- Chê-chu
 Home > Bảng tin > Thông báo > NHÀ ĂN MIỄN PHÍ

    NHÀ ĂN MIỄN PHÍ
    Admin     2009/08/05 5:38 pm
 

MỜI BẠN DÙNG BỮA TRƯA VÀ BỮA TỐI MIỄN PHÍ

TẠI NHÀ ĂN CỦA TRUNG TÂM- TẦNG HẦM MÁI NHÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG NƯỚC NGOÀI

(BỆNH VIỆN NGƯỜI NƯỚC NGOÀI).

                                        BỮA TRƯA: 12 GIỜ ~ 1GIỜ / BỮA TỐI: 6 GIỜ~ 7 GIỜ

     ĐIỆN THOẠI TƯ VẤN 1644-0644 + 3.

view list 

Jump to:  


KMcenter 137-1 Garibong 1 Dong, Guro-Gu, Seoul. TEL:02-6900-8002 FAX : 02-6900-800141 E-mail : info@migrantok.org
Copyright by 2004 MigrantWorkers Center in Korea. All right, reserved. Representative : Son Jong Ha
Supported by ONTOIN