HOME | SEARCH | LOG IN | SIGN UP
Trung tâm Đào tạo Tư vấn Các hoạt động Truyền thông Y tế Bảng tin
Thông báo
Báo chí
Lịch hoạt động
Album
Thư Giám đốc Trung tâm
Trang web liên quan
- Sơ-un
- Kyơng-ki
- In-chơn
- Quang-chu
- Đe-ku
- Bu-san
- Kang-uôn
- Kyơng-sang-nam
- Kyơng-sang-buc
- Chơn-la-buc
- Chơn-la-nam
- Chung-chơng-nam
- Chung-chơng-buc
- Chê-chu
 Home > Bảng tin > Lịch hoạt động > Buổi hòa nhạc từ thiện

    Buổi hòa nhạc từ thiện  2007/10/31 5:00 pm
    Admin     2007/10/29 2:57 pm
 

Chương trình buổi hòa nhạc quyên góp cho Bệnh viện dành cho người lao động nước ngoài được tổ chức lần thứ 3 với tên gọi "사랑으로 한 마음".

Thời gian : 19 giờ 30, thứ Tư ngày 31/10/2007

Địa điểm : 건국대학교 새천년관 대공연장 (xuống ga 건국대역 đường tàu số 2)

Mong được sự tham gia của các bạn lao động.

view list 

Jump to:  


KMcenter 137-1 Garibong 1 Dong, Guro-Gu, Seoul. TEL:02-6900-8002 FAX : 02-6900-800141 E-mail : info@migrantok.org
Copyright by 2004 MigrantWorkers Center in Korea. All right, reserved. Representative : Son Jong Ha
Supported by ONTOIN