SEARCH | HOME | LOG IN | SIGN UP
แนะนำศูนย์ฯ คำปรึกษา การศึกษา การรักษาพยาบาล กิจกรรม สื่อต่างๆ พื้นที่
แนะนำทีมให้คำปรึกษา
ข่าวทั่วไป
ห้องเอกสาร
ปรึกษา ถาม – ตอบ
หมวดคำปรึกษตามประเภท
 Home > คำปรึกษา > ข่าวทั่วไป > ระวังเรื่องการขอยืมและให้ยืมเงิน

    ระวังเรื่องการขอยืมและให้ยืมเงิน
    Admin     2010/01/21 3:19 pm
ระวังเรื่องการขอยืมและให้ยืมเงิน# 1.
หลายท่านคงเคยได้ยินคำกล่าวที่ว่า การจัดการเรื่องเงินมักจะเกิดเรื่องขัดแย้งเสมอ มีตัวอย่างมากมาย ที่เพื่อนสนิทหรือญาติมิตรต้องมาบาดหมางใจกันเพราะเรื่องเงินๆทองๆ แต่ในชีวิตความเป็นจริงแล้ว เป็นเรื่องไม่ง่ายนักที่หลีกเลี่ยงการถูกขอยืมเงิน หรือต้องไปยีมเงินทั้จากเพื่อนหรือคนรู้จัก  วันนี้จะแนะนำท่านถึงสิ่งที่ต้องระมัดระวังหากต้องจัดการกับเรื่องเงินๆ ดังกล่าว   
ข้อควรระวังหากต้องขอยืมหรือให้ยืมเงิน
1.      หากมีการขอยืมหรือให้ยืม ท่านต้องเขียนให้ละเอียดว่า ใครเป็นฝ่ายยืมจากใคร ในจำนวนเท่าไหร่ และจะคืนเมื่อไหร่ ซึ่งเรียกว่าสัญญากู้ยืมเงิน ซึ่งสัญญากู้ยืมเงินนี้ต้องเขียนชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ติดต่อของทั้งสองฝ่ายไว้ด้วย จากนั้นให้ทำสำเนาเอกสารกู้ยืมเงิน แล้วให้กับทั้งสองฝ่าย เซ็นรับทราบ และเก็บไว้กันคนละฉบับ
2.      ถึงแม้ว่าสัญญากู้ยืมเงินนั้นจะไม่ได้มีตราประทับรับรองทางกฏหมาย แต่ถือว่าสํญญากู้ยืมเงิน นั้นใช้เป็นเอกสารทางกฏหมายได้ ดั้งนั้น จึงแนะนำให้ท่านทำสัญญากู้ยืมเงินหากต้องมีการกู้ยืมกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากเป็นเงินที่มีจำนวนค่อนข้างมาก
3.      ท่านต้องแน่ใจว่าบุคคลทีท่านให้เงินยืมนั้นเป็นบุคคลที่น่าเชื่อถือ หากท่านต้องทำเอกสารสัญญา ทางด้านการเงินกับบคุคคลที่ไม่รู้จักคุ้นเคย ต้องตรวจสอบชื่อ ที่อยู่ อาชีพ จากบัตรประจำตัวคนต่างด้าวหรือพาสพอร์ต
4.      หากท่านต้องทำสัญญากู้ยืมเงินกับผู้เยาว์ โดยที่ผู้เยาว์นั้นไม่ได้รับความยินยอมจากผู้ปกครองตาม กฏหมาย สัญญานั้นอาจถือเป็นโมฆะได้ ดั้งนั้นต้องแน่ใจว่าผู้เยาว์นั้นไดัรับอนุญาติจากผู้ปกครองก่อน
5.      หากท่านให้เงินยืมแกกู้อื่น แล้วเงินนั้นถูกใช้ไปเพื่อประโยชน์ในชีวิตประจำวัน เช่น ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในบ้าน หรือค่าการศึกษาของบุตร ดังนั้น ทั้งสามีและภรรยาจะต้องรับผิดชอบเงินที่ยืมร่วมกัน ดังนั้นถ้าเป็นไปได้ควรจะตรวจสอบว่าเงินที่ให้ผู้อื่นยืมไปนั้นเอาไปใช้ด้วยจุดประสงค์อะไร 
6.      เนื่องจากการพนัน และการต้มตุ๋นหลอกลวงต่างๆ เป็นสิ่งผิดกฏหมายในเกาหลี ดังนั้นเงินที่เกี่ยวข้อง กับเรื่องเหล่านี้ อาจถูกพิจารณาว่าเป็นเงินผิดกฏหมาย ซึ่งหากว่าเป็นดังกล่าวผู้ให้ยืมอาจไม่ได้ัรับเงินคืน ดังนั้น ท่านต้องตรวจสอบให้ดีว่าเงินที่ท่านให้ผู้อื่นยืมไปนั้น ไม่ถูกนำไปใช้ในทางที่ผิดกฏหมาย
ในครั้งหน้า เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับวิธีต่างๆ ในการทวงเงินที่ท่านให้ผู้อื่นยืมไป 
*คอลัมน์นี้ ได้รับความอนุเคราะห์จาก คุณคิมวอนกยอง ผู้ช่วยผู้จัดการ ทีมที่ปรึกษา
view list 

Jump to:  


KMcenter 137-1 Garibong 1 Dong, Guro-Gu, Seoul.
Copyright by 2004 MigrantWorkers Center in Korea. All right, reserved. Representative : Son Jong Ha
Supported by ONTOIN