SEARCH | HOME | LOG IN | SIGN UP
แนะนำศูนย์ฯ คำปรึกษา การศึกษา การรักษาพยาบาล กิจกรรม สื่อต่างๆ พื้นที่
ห้องข่าวสาร
เอกสารรายงาน
ตารางกิจกรรม
ห้องภาพ
คอลัมน์
เว็ปไซด์ที่เกี่ยวข้อง
- เขตโซล
- เขตคยองกี
- เขตอินชอน
- เขตควางจู
- DaeGu
- BuSan
- GangWon
- GyeongSangNam-Do
- GyeongSangBuk-Do
- JeolLaBuk-do
- JeolLaNam-do
- ChungCheongNam-Do
- ChungCheongBuk-Do
- JeJu-Do
 Home > พื้นที่ > เอกสารรายงาน > อาซานเปิดศูนย์ช่วยเหลือแรงงานต่างด้าว

    อาซานเปิดศูนย์ช่วยเหลือแรงงานต่างด้าว
    Admin     2007/03/29 5:10 pm

เมื่อวันที่ 16 มิถุนายนที่ผ่านมา  ศูนย์ช้วยเหลือแรงงานได้เปิดใหม่เพื่อช่วยเหลือแรงงานต่างชาติเกี่ยวกับด้านสังคมสงเคราะห์ต่าง ๆ ที่เมืองอาซาน เขตปกครองกวางกิโด

ศูนย์นั้นตั้งอยู่ที่ชั้น 4 ของตึกอาซานวอนกกดง พลาซ่า  ซึ่งที่ศูนย์นั้นจะมีเจ้าหน้าที่หระจำอยู่ 10 ท่าน ซึ่งจะให้ความช่วยเหลือทางด้าน สิทธิต่างๆ การศึกษา วัฒณธรรม และ ระบบการช่วยเหลือด้านต่างๆ

ทางศูนย์ไม่เพียงแต่จะช่วยเหลือแรงงานต่างชาติในการแกปัญหาเกี่ยวกับการหางาน หรือเรื่องค่าจ้างแรงงานเท่านั้น  แต่ยังมีโปรแกรมการศึกษาภาษาเกาหลี  วัฒณธรรมเกาหลี เพื่อเป็นการกำจักความเข้าใจผิดต่างๆ อันจะนำมาซึ่งความเกลียดชัง

โดยการช่วยเหลือทางด้านการแปล อาสาสมัครต่าง ๆ  เทศกาลเพื่อสนับสนุนการเข้าร่วมในสังคม สิ่งต่างๆ เหล่านี้จะทำให้แรงงานต่างชาติและคนเกาหลีได้มีความสัมพันธ์กันมากขึ้นและมิตรภาพเพิ่มขึ้น

ทางสำนักงานท้องถิ่นได้วางแผนที่จะย้ายศูนย์ฯ นี้อยู่ที่ ตึก 3-สตอร์รี่ ในวอนกกดง ซึ่งจะใช้เงินประมาณ 33ล้าน9แสนวอน

ที่ศูนย์แห่งใหม่นั้น จะมีศูนย์สุขภาพ ซึ่งทางแรงงานต่างชาติสามารถเข้าไปใช้ได้สะดวกเพื่อที่จะรับบริการทางด้านสุขภาพและการตรวจรักษาต่าง ๆ รวมถึงการตั้งครรภ์และการคลอดบุตร
เจ้าหน้าที่ของส่วนท้องถิ่นกล่าวว่า ที่ศูนย์นั้นแรงงานต่างชาติจะเรียนรู้วัฒนธรรม การได้รับสังคมสงเคราะห์ที่ดีขึ้น หรือการรักษาพยาบาล หรือกระทั้งการได้รับข้อมูลเกี่ยวกับการจ้างงาน  เรื่องค่าแรง หรือให้การศึกษาเด้ก

มีแรงงานต่างชาติอยู่ในเขตอาซานประมาณ 37000 คน view list 

Jump to:  


KMcenter 137-1 Garibong 1 Dong, Guro-Gu, Seoul.
Copyright by 2004 MigrantWorkers Center in Korea. All right, reserved. Representative : Son Jong Ha
Supported by ONTOIN