SEARCH | HOME | LOG IN | SIGN UP
แนะนำศูนย์ฯ คำปรึกษา การศึกษา การรักษาพยาบาล กิจกรรม สื่อต่างๆ พื้นที่
ข้อมูลารศึกษา
การศึกษาภาษาเกาหลี
- แนะนำหลักสูตรการเรียน
- วิธีการสมัคร และ ลงทะเบียนเรียน
- กิจกรรมการเรียน
- แนะนำภาษาเกาหลีในชีวิตประจำวัน MNTV
การเรียนคอมพิวเตอร์
- แนะนำหลักสูตรการเรียน
- วิธีการสมัคร และ ลงทะเบียนเรียน
- กิจกรรมการเรียน
การเรียนเทควันโด
- แนะนำหลักสูตรการเรียน
- วิธีการสมัคร และ ลงทะเบียนเรียน
- กิจกรรมการเรียน
การเรียนพิเศษ
- การเรียนรู้กฏหมาย
- การเรียนรู้ความปลอดภัย
- การเรียนดนตรีประจำชาติ
- การเรียน อื่นๆ
 Home > การศึกษา > การเรียนคอมพิวเตอร์ > แนะนำหลักสูตรการเรียน
    การแนะนำหลักสูตรการเรียน
 

1. ขอแนะนำห้องเรียนคอมพิวเตอร์

- ทางศูนย์ฯแผนกคอมพิวเตอร์ ขอขอบท่านที่เข้ามารับการบริการด้านการให้ความรู้จากศูนย์ของเราเป็นอย่างมาก ไม่ว่าท่านจะพักอาศัยอยู่ที่ใด ไกลเพียงใด ท่านก็เข้ามาเรียนที่ทางศูนย์ฯนี้ แผนกคอมพิวเตอร์ของเราจะช่วยสอนท่านเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์ เพื่อที่ท่านจะได้ใช้ติดต่อกับครอบครัวที่เมืองไทย โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย หรือหากว่าจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเพื่อเป็นค่าบริการ ท่านก็สามารถเสียค่าใช้จ่ายนั้นได้เพียงเล็กน้อยเท่านั้น และท่านก็จะสามารถมีเพื่อนทางอินเตอร์เน็ตได้อีกด้วย.

การเรียนคอมพิวเตอร์นั้นไม่ใช่ว่าจะใช้ได้แต่กับการทำงานเท่านั้น  แต่การเรียนรู้เรื่องของคอมพิวเตอร์นั้น สามารถติดต่อได้กับบุคคลทั่วโลก และก็สามารถใช้ในชีวิตประจำวันได้ด้วย และก็สามารถใช้เป็นโทรศัพท์พูดคุยติดต่อกันโดยมองเห็นหน้ากันด้วย.

ทางศูนย์ฯของเรา ได้คิดและมีความเห็นตรงกันว่า สมควรจะจัดตั้งการเรียนแผนกคอมพิวเตอร์ขึ้น เพื่อให้ชาวต่างชาติได้ศึกษาหาความรู้เพิ่มขึ้น เราจึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ท่านจะให้ความสนใจกับแผนกคอมพิวเตอร์ของศูนย์เราด้วย

- 1ปี มี2ภาคเรียน- (รวมวันหยุดราชการที่ไม่ได้มาเรียนด้วย)

- เปิดภาคเรียน(เดือน2 และ เดือน 8)

-ปิดภาคเรียน (เดือน1 และ เดือน 7 ประมาณ 1เดือน)

3. เป้าหมายของการสอน

- ผู้ใช้แรงงานชาวต่างชาติ

-ผู้ที่ได้สมรสกับชาวเกาหลี

 

4. แนะนำรายวิชา

ระดับชั้น

รายวิชา

หัวข้อวิชาเรียน

เบื้องต้น

พี้นฐานของวิชา

 - วิธีการเปิด-ปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ และหัดแป้นพิมพ์.

 - รายละเอียดพื้นฐานของคอมพิวเตอร์ - ฝึกทำอี-เมล์, วิธีการส่งข่าวสาร เป็นต้น

ระดับต้น

เวอร์ด  โอเอส, อินเอต

 - คอมพิวเตอร์, ความเข้าใจเกี่ยวกับไฟล์ 

 - จัดทำไฟล์วินโด้ และ  การจัดตั้ง ประกอบเพิ่มเติม 

 - วิธีการใช้อินเตอร์เน็ต, อี-เมล์  แอ๊กซึโพเลอร์

 - การส่งสารทาง โทรศัพท์มือถือ  รูปถ่าย อี-เมล์  เป็นต้น

 - อุปกรณ์การสนทนา เช่นการสนทนาทางอินเตอร์เน็ต เป็นต้น

ระดับกลาง

การทำเอกสาร(เวอร์ด,เอ๊กเซลล์), การล้างรูปถ่าย

 - วินโด้, อินเตอร์เน็ต, การส่งข่าวสาร,

 - USB( MP3, เสียงดนตรี เป็นต้น),

 - จัดทำข้อความตามเมนูเวอร์ด เอ๊กเซลล์ 

 - พื้นฐานโพชอป เป็นต้น 

กลุ่มภาษา

กลุ่มภาษาอังกฤษ (ภาษาไทย,ภาษาอินโดนีเซีย  )

 - ฟิลิปปินส์, อินโดนีเซีย, ไทย เป็นต้น 

 - ผู้อพยพ และ ผู้ใช้แรงงาน สามารถเรียนคอมพิวเตอร์จากศูนย์ฯได้

สนับสนุน

การจัดการPC, การล้างรูปถ่าย

 - การประกอบ การติดตั้ง  และจัดทำสิ่งที่ชำรุด หลายประเภท

5. กำหนดการของภาคเรียน

สมัครเรียน - เปิดภาคเรียน - เริ่มเรียนตามหลักสูตร - กิจกรรม - ประชุมใหญ่ - สอบไล่ประจำภาค - งานวันรับใบประกาศ -ปิดภาคเรียน

 

Jump to:  
 


KMcenter 137-1 Garibong 1 Dong, Guro-Gu, Seoul.
Copyright by 2004 MigrantWorkers Center in Korea. All right, reserved. Representative : Son Jong Ha
Supported by ONTOIN