SEARCH | HOME | LOG IN | SIGN UP
แนะนำศูนย์ฯ คำปรึกษา การศึกษา การรักษาพยาบาล กิจกรรม สื่อต่างๆ พื้นที่
กิจกรรมกลุ่ม
- แนะนำกิจกรรม
- ตารางกิจกรรม
กิจกรรมการศึกษา
- แนะนำกิจกรรม
- ตารางกิจกรรม
กิจกรรมทางวัฒนธรรม
- แนะนำกิจกรรม
- ตารางกิจกรรม
 Home > กิจกรรม > กิจกรรมทางวัฒนธรรม > แนะนำกิจกรรม
 กิจกรรมต่างๆ 
 งานวันปีใหม่ของเกาหลี 
 
สวัสดิการ เพื่อการท่องเที่ยว (การท่องเที่ยวแห่งชาติเกาหลีองค์กร)

วันที่ : 25~26 พฤศจิกายน 2549(1คืน2วัน)

สถานที่: เขตชุงชองนัมโด คงจู อินเด

เป็นลำดับชั้นของวัฒนธรรมวิกลจริตเป็นส่วนหนึ่งของการสนับสนุนสำหรับการปกครอง โดยเริ่มตั้งแต่วันที่25พฤศจิกายน 2006  ตามโปรแกรม 'สวัสดิการท่องเที่ยวสำหรับแรงงานข้ามชาติ' ทั้งนี้ เพื่อก้าวหน้า การจัดทัวร์นี้เป็นสวัสดิการของ Baekje เพื่อการเข้าชมวัฒนธรรม มีโปรแกรมต่างๆในสัปดาห์ไต่อไป เช่นการสร้างสิ่งเคลือบ, ดินหัตถกรรมและประสบการณ์โปรแกรมคือ อุทยานแห่งชาติ, การท่องเที่ยวและอื่นๆ.
สวัสดิการสังคม เพื่อนักเรียนและนักท่องเที่ยว จัดขึ้นโดยมหาวิทยาลัยคงจู เพื่อให้เข้าใจฒนธรรมและสิ่งอื่นๆได้ง่าย
  2006 กิจกรรมกีฬา(ที่อำเภอกุโร)

วันที่ : 3 ตุลาคม 2549 (วันอังคาร)

สถานที่: สวนสาธารณโกชอกกรีน

กิจกรรมฟุตบอลโลกขนาดเล็ก  งานนี้เกิดขึ้นสามครั้งในปีนี้เพื่อให้พอดีกับทีมงานในไนจีเรียรวมถึงผู้ชนะ 9 ประเทศ, 10 ของทีมแข่งขันกับทีมที่ดังที่เรียก 'ขนาดเล็กเกมฟุตบอลโลกมี. ในนอกของการขายอาหารบูธส์แต่ละกลุ่มชน มีน้อยลิ้มรสการหลากหลายอาหารสำหรับแต่ละประเทศที่ไม่ซ้ำกันคือ.  ดูประกวดซึ่งขององค์กรเช่นการกระโดดเชือก, ขนาดเล็กฟุตบอลโลกสุดท้ายผล nanjeok ถอนพิษไนจีเรียประเทศไทยเป็นทีมงานกับชนะ.

 

  วัฒนธรรมอื่นๆที่มีอยู่ในหมู่บ้านเดียวกัน

วันที่ : 18 มิถุนายม 2549 (วันอาทิตยุ์)

สถานที่ :  สถานที่ราชการคุกริบจุงอัง

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวที่หลากหลาย เพื่อการเตรียมโปรแกรมสำหรับแรงงานข้ามชาติของหญิงและครอบครัวรับเชิญ ในพิพิธภัณฑ์เป็นเพลิดเพลินไปกับการต้อนรับพระธาตุของเวลาเจริญรอยตามประวัติของเกาหลีใต้จะได้เห็นได้ทันที.
จะสร้างขึ้นโดยประเพณีและประสบการณ์ในห้องเรียนและสร้างประสิทธิภาพการทำงานพิเศษที่เต็มไปด้วยสีสัน และสร้างเป็นของที่ระลึก
  ร่วมเข้าชมการแสดง ประจำปี 2006 - แบ่งปันศิลปะร่วมกีน (ณ ศูนย์ศิลปากรเซจง)

วันที่: ครั้งที่1 -18พฤษภาคม 2549,ครั้งที่2 -22สิงหาคม 2549, ครั้งที่3-21กันยายน 2549 

สถานที่ : ศูนย์ช่วยเหลือแรงงานต่างชาติในเกาหลี 

เมื่องานประชุมเกี่ยวกับวันศิลปวัฒนธรรมประจำเกาหลีที่จัดขึ้นในครั้งที่ผ่านมานั้น เป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ ซึ่งเราเรียกงานนี้ว่า "ศิลปะการร่วมกันทำ" ในงานวันนั้นยังมีการแสดงต่างๆมากมาย ซึ่งความเป็นจริงแล้ว การแสดงศิลปะทางวัฒนธรรมแต่โบราณของประเทศเกาหลีนั้น ที่มีอยู่ก็หาดูได้ยาก และผู้ทำการแสดงศิลปวัฒนธรรมของเกาหลีนั้น ล้วนแล้วแต่เป็นผู้ที่มีความสนใจในศิลปะประจำประเทศของตนทั้งนั้น  

  กิจกรรมอารีรัง

วันที่ :ครั้งที่1- 19 กุมภาพันธ์, ครั้งที่2-3월 26일(일),3차-9월 3일(일)

สถานที่ : ศูนย์ช่วยเหลือแรงงานต่างชาติในเกาหลี

คนแรงงานต่างชาติและชาวเกาหลี ร่วมสร้างความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันเป็นอย่างดี ชาวเกาหลีได้ช่วยวางแผยการใช้ชีวิตประจำวันให้แก่คนต่างชาติ ครั้งที่กิจกรรมในครั้งนี้ เกี่ยวกับคนแรงงานต่างชาติที่อาศัยอยู่ในเกาหลี เพราะชาวเกาหลีบางส่วนมีอคติและการแบ่งแยกระหว่างคนเกาหลีกับคนต่างชาติซึ่งเกี่ยวกับฐานะและความเป็นอยู่ทางสังคมของคนต่างชาติอย่างมาก  ดังนั้นคนเกาหลีกลุ่มนี้จึงได้หาทางแก้ไขให้ชาวต่างชาติได้อยู่ร่วมกับสังคมเกาหลีได้อย่างสงบสุขและทำให้คนเกาหลีบางส่วนยอมรับคนต่างชาติให้ได้อีกด้วย

 กิจกรรม  Tastes of Korea 2006

 Tastes of Korea 2006

วันที่: 12 กุมภาพันธ์ 2549 (วันอาทิตย์)

สถานที่ : ศูนบ์ช่วยเหลือแรงงานต่างชาติในเกาหลี

ในกิจกรรมครั้งนี้ ทุกคนร่วมกันทำอาหารเกาหลี และยังมีการละเล่นสมัยโบราณอีกด้วย มีการสอนถึงวัฒนธรรมโบราณของเกาหลี "ที่ มูอักโรตาแรกซ์" และ"Taste of Korea" รวมทั้งคนแรงงานต่างชาติ ได้เข้าร่วมกิจกรรมงานเลี้ยงในครั้งนี้ด้วย ไม่ว่าจะเป็น การละเล่นสมัยโบราณ บ้านโบราณ หรือการทำอาหารแบบโบราณ เป็นต้น  การเข้าร่วมกิจกรรมของคนแรงงานต่างชาตินั้น ครั้งละประมาณ 700 คน พนักงานโรทาแรกซ์ ประมาณ 30 คน . 

  กิจกรรมระลักถึงวัฒนธรรมประจำชาติของแต่ละประเทศ

2006  งานรำลึกถึงวันวัฒนธรรมของแต่ละประเทศ

วันที่ : 6 ตุลาคม 2549 (วันศุกร์)

สถานที่ : สวนสาธารณโอลิมปิก 

กิจกรรมเครื่องหมายวัฒนธรรมต่างประเทศแรงงาน (แรงงานต่างชาติจากต่างประเทศ) จึดขึ้นเพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างกันเของวัฒนธรรมกาหลีแบบดั้งเดิม โดยนำเสนอโอกาสสำหรับเกาหลีใต้ เกี่ยวกับความเข้าใจด้านวัฒนธรรมอย่างลึกซ้ง โดยมีวัตถุประสง เพื่อการเข้าเยี่ยมชมสถานที่ปลอบขวัญสำหรับพวกเขาเป็น ซึ่งมีงานเลี้ยงด้วย นอกจากนี้ ยังมีฟรีคลินิกตรวจโรค เพื่อให้โอกาสสำหรับผู้ที่ต้องการรับการรักษาพยาบาล บอลลูนศิลปะเป็นชาวต่างชาติและแรงงานเด็กสามารถร่วมสนุกกับการให้บริการที่หลากหลายที่ท่องเที่ยว

 งานวันปีใหม่ของเกาหลี ประจำปี 2549

งานวันปีใหม่ประจำปี 2006 

วันที่ : 30 มกราคม 2549 (วันจันทร์)

สถานที่ :  ลานพละศึกษาจังชุง

คนแรงงานต่างชาติและคนจีน ได้ร่วมกัน่จัดทำการแสดงขึ้น มีทั้ง การร้องเพลง   กิจกรรมเทควอนโด เป็นต้น ซึ่งเป็นเวลาของการร่วมกิจกรรมกันอย่างสนุกสนาน และยังมีการสนับสนุนให้มีกิจกรรม เวลาร่วมกันทานอาหารว่าง และแลกของขวัญกัน เราจึงขอประกาศให้ผู้ใช้แรงงานได้ทราบถึงเวลาแห่งความสุขนี้ เผื่อว่าในโอกาสหน้าท่านจะได้เข้าร่วมกิจกรรมแบบนี้ในครั้งต่อไปด้วย. 

 

 

 

 

 


 

 

 

 กิจกรรม 
กิจกรรมระลักถึงวัฒนธรรมประจำชาติของแต่ละประเทศ

2006  งานรำลึกถึงวันวัฒนธรรมของแต่ละประเทศ

วันที่ : 6 ตุลาคม 2549 (วันศุกร์)

สถานที่ : สวนสาธารณโอลิมปิก 

เหตุการณ์เกี่ยวกับกิจกรรมเครื่องหมายวัฒนธรรมต่างประเทศแรงงาน (แรงงานต่างชาติจากต่างประเทศ) จึดขึ้นเพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างกันเของวัฒนธรรมกาหลีแบบดั้งเดิม โดยนำเสนอโอกาสสำหรับเกาหลีใต้ เกี่ยวกับความเข้าใจด้านวัฒนธรรมอย่างลึกซ้ง โดยมีวัตถุประสง เพื่อการเข้าเยี่ยมชมสถานที่ปลอบขวัญสำหรับพวกเขาเป็น ซึ่งมีงานเลี้ยงด้วย นอกจากนี้ ยังมีฟรีคลินิกตรวจโรค เพื่อให้โอกาสสำหรับผู้ที่ต้องการรับการรักษาพยาบาล บอลลูนศิลปะเป็นชาวต่างชาติและแรงงานเด็กสามารถร่วมสนุกกับการให้บริการที่หลากหลายที่ท่องเที่ยว
 งานวันปีใหม่ของเกาหลี 
 
สวัสดิการ เพื่อการท่องเที่ยว (การท่องเที่ยวแห่งชาติเกาหลีองค์กร)

วันที่ : 25~26 พฤศจิกายน 2549(1คืน2วัน)

สถานที่: เขตชุงชองนัมโด คงจู อินเด

เป็นลำดับชั้นของวัฒนธรรมวิกลจริตเป็นส่วนหนึ่งของการสนับสนุนสำหรับการปกครอง โดยเริ่มตั้งแต่วันที่25พฤศจิกายน 2006  ตามโปรแกรม 'สวัสดิการท่องเที่ยวสำหรับแรงงานข้ามชาติ' ทั้งนี้ เพื่อก้าวหน้า การจัดทัวร์นี้เป็นสวัสดิการของ Baekje เพื่อการเข้าชมวัฒนธรรม มีโปรแกรมต่างๆในสัปดาห์ไต่อไป เช่นการสร้างสิ่งเคลือบ, ดินหัตถกรรมและประสบการณ์โปรแกรมคือ อุทยานแห่งชาติ, การท่องเที่ยวและอื่นๆ.
สวัสดิการสังคม เพื่อนักเรียนและนักท่องเที่ยว จัดขึ้นโดยมหาวิทยาลัยคงจู เพื่อให้เข้าใจฒนธรรมและสิ่งอื่นๆได้ง่าย
  2006 กิจกรรมกีฬา(ที่อำเภอกุโร)

วันที่ : 3 ตุลาคม 2549 (วันอังคาร)

สถานที่: สวนสาธารณโกชอกกรีน

กิจกรรมฟุตบอลโลกขนาดเล็ก  งานนี้เกิดขึ้นสามครั้งในปีนี้เพื่อให้พอดีกับทีมงานในไนจีเรียรวมถึงผู้ชนะ 9 ประเทศ, 10 ของทีมแข่งขันกับทีมที่ดังที่เรียก 'ขนาดเล็กเกมฟุตบอลโลกมี. ในนอกของการขายอาหารบูธส์แต่ละกลุ่มชน มีน้อยลิ้มรสการหลากหลายอาหารสำหรับแต่ละประเทศที่ไม่ซ้ำกันคือ.  ดูประกวดซึ่งขององค์กรเช่นการกระโดดเชือก, ขนาดเล็กฟุตบอลโลกสุดท้ายผล nanjeok ถอนพิษไนจีเรียประเทศไทยเป็นทีมงานกับชนะ.

 

  วัฒนธรรมอื่นๆที่มีอยู่ในหมู่บ้านเดียวกัน

วันที่ : 18 มิถุนายม 2549 (วันอาทิตยุ์)

สถานที่ :  สถานที่ราชการคุกริบจุงอัง

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวที่หลากหลาย เพื่อการเตรียมโปรแกรมสำหรับแรงงานข้ามชาติของหญิงและครอบครัวรับเชิญ ในพิพิธภัณฑ์เป็นเพลิดเพลินไปกับการต้อนรับพระธาตุของเวลาเจริญรอยตามประวัติของเกาหลีใต้จะได้เห็นได้ทันที.
จะสร้างขึ้นโดยประเพณีและประสบการณ์ในห้องเรียนและสร้างประสิทธิภาพการทำงานพิเศษที่เต็มไปด้วยสีสัน และสร้างเป็นของที่ระลึก
  ร่วมเข้าชมการแสดง ประจำปี 2006 - แบ่งปันศิลปะร่วมกีน (ณ ศูนย์ศิลปากรเซจง)

วันที่: ครั้งที่1 -18พฤษภาคม 2549,ครั้งที่2 -22สิงหาคม 2549, ครั้งที่3-21กันยายน 2549 

สถานที่ : ศูนย์ช่วยเหลือแรงงานต่างชาติในเกาหลี 

เมื่องานประชุมเกี่ยวกับวันศิลปวัฒนธรรมประจำเกาหลีที่จัดขึ้นในครั้งที่ผ่านมานั้น เป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ ซึ่งเราเรียกงานนี้ว่า "ศิลปะการร่วมกันทำ" ในงานวันนั้นยังมีการแสดงต่างๆมากมาย ซึ่งความเป็นจริงแล้ว การแสดงศิลปะทางวัฒนธรรมแต่โบราณของประเทศเกาหลีนั้น ที่มีอยู่ก็หาดูได้ยาก และผู้ทำการแสดงศิลปวัฒนธรรมของเกาหลีนั้น ล้วนแล้วแต่เป็นผู้ที่มีความสนใจในศิลปะประจำประเทศของตนทั้งนั้น  

  กิจกรรมอารีรัง

วันที่ :ครั้งที่1- 19 กุมภาพันธ์, ครั้งที่2-3월 26일(일),3차-9월 3일(일)

สถานที่ : ศูนย์ช่วยเหลือแรงงานต่างชาติในเกาหลี

คนแรงงานต่างชาติและชาวเกาหลี ร่วมสร้างความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันเป็นอย่างดี ชาวเกาหลีได้ช่วยวางแผยการใช้ชีวิตประจำวันให้แก่คนต่างชาติ ครั้งที่กิจกรรมในครั้งนี้ เกี่ยวกับคนแรงงานต่างชาติที่อาศัยอยู่ในเกาหลี เพราะชาวเกาหลีบางส่วนมีอคติและการแบ่งแยกระหว่างคนเกาหลีกับคนต่างชาติซึ่งเกี่ยวกับฐานะและความเป็นอยู่ทางสังคมของคนต่างชาติอย่างมาก  ดังนั้นคนเกาหลีกลุ่มนี้จึงได้หาทางแก้ไขให้ชาวต่างชาติได้อยู่ร่วมกับสังคมเกาหลีได้อย่างสงบสุขและทำให้คนเกาหลีบางส่วนยอมรับคนต่างชาติให้ได้อีกด้วย

 กิจกรรม  Tastes of Korea 2006

 Tastes of Korea 2006

วันที่: 12 กุมภาพันธ์ 2549 (วันอาทิตย์)

สถานที่ : ศูนบ์ช่วยเหลือแรงงานต่างชาติในเกาหลี

ในกิจกรรมครั้งนี้ ทุกคนร่วมกันทำอาหารเกาหลี และยังมีการละเล่นสมัยโบราณอีกด้วย มีการสอนถึงวัฒนธรรมโบราณของเกาหลี "ที่ มูอักโรตาแรกซ์" และ"Taste of Korea" รวมทั้งคนแรงงานต่างชาติ ได้เข้าร่วมกิจกรรมงานเลี้ยงในครั้งนี้ด้วย ไม่ว่าจะเป็น การละเล่นสมัยโบราณ บ้านโบราณ หรือการทำอาหารแบบโบราณ เป็นต้น  การเข้าร่วมกิจกรรมของคนแรงงานต่างชาตินั้น ครั้งละประมาณ 700 คน พนักงานโรทาแรกซ์ ประมาณ 30 คน . 

  กิจกรรมระลักถึงวัฒนธรรมประจำชาติของแต่ละประเทศ

2006  งานรำลึกถึงวันวัฒนธรรมของแต่ละประเทศ

วันที่ : 6 ตุลาคม 2549 (วันศุกร์)

สถานที่ : สวนสาธารณโอลิมปิก 

특히 이번행사는 기존의 외국인노동자들의 자국문화(외국인노동자 출신 국가) 알리기 행사와는 다른 테마로 한국의 전통 명절 문화를 주제로 진행 되었으며 외국인들에게 한국의 전통문화를 접할 기회를 제공함으로 한국 문화를 좀 더 깊이 이해할 수 있는데 도움을 주고자 하는 목적과 명절을 맞아 마땅히 찾아갈 곳이 없는 이들을 위한 위안의  잔치가 되었다. 또한 부대행사로 무료진료소를 설치하여 평소 병원에 찾아가지 못해 질병을 감추고 살아가는 이들에게 진료를 받을 수 있는 기회를 제공하고자 하며, 페이스페인팅, 풍선아트 등을 통해 외국인노동자뿐 아니라 어린 아이들도 함께 즐길 수 있는 다채로운 볼거리를 제공하였다.

เหตุการณ์เกี่ยวกับกิจกรรมเครื่องหมายวัฒนธรรมต่างประเทศแรงงาน (แรงงานต่างชาติจากต่างประเทศ) จึดขึ้นเพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างกันเของวัฒนธรรมกาหลีแบบดั้งเดิม โดยนำเสนอโอกาสสำหรับเกาหลีใต้ เกี่ยวกับความเข้าใจด้านวัฒนธรรมอย่างลึกซ้ง โดยมีวัตถุประสง เพื่อการเข้าเยี่ยมชมสถานที่ปลอบขวัญสำหรับพวกเขาเป็น ซึ่งมีงานเลี้ยงด้วย นอกจากนี้ ยังมีฟรีคลินิกตรวจโรค เพื่อให้โอกาสสำหรับผู้ที่ต้องการรับการรักษาพยาบาล บอลลูนศิลปะเป็นชาวต่างชาติและแรงงานเด็กสามารถร่วมสนุกกับการให้บริการที่หลากหลายที่ท่องเที่ยว
 งานวันปีใหม่ของเกาหลี ประจำปี 2549

งานวันปีใหม่ประจำปี 2006 

วันที่ : 30 มกราคม 2549 (วันจันทร์)

สถานที่ :  ลานพละศึกษาจังชุง

คนแรงงานต่างชาติและคนจีน ได้ร่วมกัน่จัดทำการแสดงขึ้น มีทั้ง การร้องเพลง   กิจกรรมเทควอนโด เป็นต้น ซึ่งเป็นเวลาของการร่วมกิจกรรมกันอย่างสนุกสนาน และยังมีการสนับสนุนให้มีกิจกรรม เวลาร่วมกันทานอาหารว่าง และแลกของขวัญกัน เราจึงขอประกาศให้ผู้ใช้แรงงานได้ทราบถึงเวลาแห่งความสุขนี้ เผื่อว่าในโอกาสหน้าท่านจะได้เข้าร่วมกิจกรรมแบบนี้ในครั้งต่อไปด้วย. 

 แนะนำกิจกรรม 
소외계층을 위한 복지관광(한국관광공사) 

วันที่ : 25~26 พฤศจิกายน 2549(1คืน2วัน)

สถานที่: เขตชุงชองนัมโด คงจู อินเด

소외계층을 위한 문화 지원확대의 일환으로 2006년 11월 25일부터 양일간 '이주노동자를 위한 복지관광' 프로그램을 진행하였다. 이번 복지관광은 충남 공주 일대의 백제문화를 탐방하고 도예촌을 방문하여 도자기 만들기, 점토공예 등의 체험프로그램, 계룡산 국립공원 관광 등의 프로그램으로 진행되었다.
이번 복지관광은 공주대학교 관광동아리 학생들과 함께하여 백제 문화를 더욱 쉽게 이해하였으며, 자발적이고 적극적인 참여를 유도할 수 있었다.

  2006 กิจกรรมกีฬา(ที่อำเภอกุโร)

วันที่ : 3 ตุลาคม 2549 (วันอังคาร)

สถานที่: สวนสาธารณโกชอกกรีน

개천절을 맞이하여 구로구청과 함께 2006 Jump GURO(미니월드컵) 행사를 개최하였다. 올해 들어 3회를 맞게 된 본 행사는 지난 회 우승팀인 나이지리아 팀을 비롯
9개국 10개 팀의 축구팀이 토너먼트 방식으로 벌이는 이른바 '미니월드컵' 경기를 치렀다. 외곽에서는 각 국별 민속음식을 판매하는 부스가 설치되어 다양한 각 국 고유음식을 맛 볼 수 있었다. 볼 트레핑 컨테스트, 단체줄넘기 등 번외경기가 진행되는 가운데, 미니월드컵 결승 결과는 난적 나이지리아를 무력화 한 태국팀의 우승으로 마무리되었다.

 

  วัฒนธรรมอื่นๆที่มีอยู่ในหมู่บ้านเดียวกัน

วันที่ : 18 มิถุนายม 2549 (วันอาทิตยุ์)

สถานที่ :  สถานที่ราชการคุกริบจุงอัง

문화관광부 소속 국립중앙박물관에서 다양한 프로그램을 준비하여 이주여성과 그 가족들을 초청하였다. 환영인사를 시작으로 박물관에 전시되어 있는 유물들을 감상하는 시간을 통해 한국의 역사의 발자취를 한 눈에 알 수 있었다.
이어 전통 한지로 만든 등을 만드는 체험교실과 판소리 특별공연 등의 다채로운 시간들로 채워졌다. 돌아가는 길에는 자신들이 만든 등을 기념품으로 받고 흐뭇한 발걸음으로 돌아갈 수 있었다.

 2006 찾아가는 공연 - 함께해요 나눔예술 (세종문화회관) 

วันที่: ครั้งที่1 -18พฤษภาคม 2549,ครั้งที่2 -22สิงหาคม 2549, ครั้งที่3-21กันยายน 2549 

สถานที่ : ศูนย์ช่วยเหลือแรงงานต่างชาติในเกาหลี 

เมื่องานประชุมเกี่ยวกับวันศิลปวัฒนธรรมประจำเกาหลีที่จัดขึ้นในครั้งที่ผ่านมานั้น เป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ ซึ่งเราเรียกงานนี้ว่า "ศิลปะการร่วมกันทำ" ในงานวันนั้นยังมีการแสดงต่างๆมากมาย ซึ่งความเป็นจริงแล้ว การแสดงศิลปะทางวัฒนธรรมแต่โบราณของประเทศเกาหลีนั้น ที่มีอยู่ก็หาดูได้ยาก และผู้ทำการแสดงศิลปวัฒนธรรมของเกาหลีนั้น ล้วนแล้วแต่เป็นผู้ที่มีความสนใจในศิลปะประจำประเทศของตนทั้งนั้น  

  กิจกรรมอารีรัง

วันที่ :ครั้งที่1- 19 กุมภาพันธ์, ครั้งที่2-3월 26일(일),3차-9월 3일(일)

สถานที่ : ศูนย์ช่วยเหลือแรงงานต่างชาติในเกาหลี

คนแรงงานต่างชาติและชาวเกาหลี ร่วมสร้างความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันเป็นอย่างดี ชาวเกาหลีได้ช่วยวางแผยการใช้ชีวิตประจำวันให้แก่คนต่างชาติ ครั้งที่กิจกรรมในครั้งนี้ เกี่ยวกับคนแรงงานต่างชาติที่อาศัยอยู่ในเกาหลี เพราะชาวเกาหลีบางส่วนมีอคติและการแบ่งแยกระหว่างคนเกาหลีกับคนต่างชาติซึ่งเกี่ยวกับฐานะและความเป็นอยู่ทางสังคมของคนต่างชาติอย่างมาก  ดังนั้นคนเกาหลีกลุ่มนี้จึงได้หาทางแก้ไขให้ชาวต่างชาติได้อยู่ร่วมกับสังคมเกาหลีได้อย่างสงบสุขและทำให้คนเกาหลีบางส่วนยอมรับคนต่างชาติให้ได้อีกด้วย

 กิจกรรม  Tastes of Korea 2006

 Tastes of Korea 2006

วันที่: 12 กุมภาพันธ์ 2549 (วันอาทิตย์)

สถานที่ : ศูนบ์ช่วยเหลือแรงงานต่างชาติในเกาหลี

ในกิจกรรมครั้งนี้ ทุกคนร่วมกันทำอาหารเกาหลี และยังมีการละเล่นสมัยโบราณอีกด้วย มีการสอนถึงวัฒนธรรมโบราณของเกาหลี "ที่ มูอักโรตาแรกซ์" และ"Taste of Korea" รวมทั้งคนแรงงานต่างชาติ ได้เข้าร่วมกิจกรรมงานเลี้ยงในครั้งนี้ด้วย ไม่ว่าจะเป็น การละเล่นสมัยโบราณ บ้านโบราณ หรือการทำอาหารแบบโบราณ เป็นต้น  การเข้าร่วมกิจกรรมของคนแรงงานต่างชาตินั้น ครั้งละประมาณ 700 คน พนักงานโรทาแรกซ์ ประมาณ 30 คน . 

  กิจกรรมระลักถึงวัฒนธรรมประจำชาติของแต่ละประเทศ

2006  งานรำลึกถึงวันวัฒนธรรมของแต่ละประเทศ

วันที่ : 6 ตุลาคม 2549 (วันศุกร์)

สถานที่ : สวนสาธารณโอลิมปิก 

특히 이번행사는 기존의 외국인노동자들의 자국문화(외국인노동자 출신 국가) 알리기 행사와는 다른 테마로 한국의 전통 명절 문화를 주제로 진행 되었으며 외국인들에게 한국의 전통문화를 접할 기회를 제공함으로 한국 문화를 좀 더 깊이 이해할 수 있는데 도움을 주고자 하는 목적과 명절을 맞아 마땅히 찾아갈 곳이 없는 이들을 위한 위안의  잔치가 되었다. 또한 부대행사로 무료진료소를 설치하여 평소 병원에 찾아가지 못해 질병을 감추고 살아가는 이들에게 진료를 받을 수 있는 기회를 제공하고자 하며, 페이스페인팅, 풍선아트 등을 통해 외국인노동자뿐 아니라 어린 아이들도 함께 즐길 수 있는 다채로운 볼거리를 제공하였다.

 

연휴기간을 맞아 마땅히 갈 곳 없는 외국인근로자들을 위해 (사)지구촌사랑나눔 산하 외국인노동자의집/중국동포의집과 문화관광부 후원으로 추석을 맞이해서 외국인들에게 한국의 명절문화를 알리고 함께 즐기는 다양한 테마의 내용을 담은 행사를 개최하였다. 약 6,000여명의 외국인근로자와 함께한 이번 행사는 한국의 전통 문화 공연(탈춤, 풍물놀이, 부채춤 등)과 한국 전통 음식 나누기(송편, 파전, 식혜 등)를 비롯한 한국의 전통 문화를 바탕으로 함께 즐기는 행사와 김밥말기 기네스북 도전, 장기자랑 등 외국인노동자들이 직접 참여하여 만들어가는 다채로운 내용으로 진행되었다.
 งานวันปีใหม่ของเกาหลี ประจำปี 2549

2006 설날 대잔치

วันที่ : 30 มกราคม 2549 (วันจันทร์)

สถานที่ :  ลานพละศึกษาจังชุง

คนแรงงานต่างชาติและคนจีน ได้ร่วมกัน่จัดทำการแสดงขึ้น มีทั้ง การร้องเพลง   กิจกรรมเทควอนโด เป็นต้น ซึ่งเป็นเวลาของการร่วมกิจกรรมกันอย่างสนุกสนาน และยังมีการสนับสนุนให้มีกิจกรรม เวลาร่วมกันทานอาหารว่าง และแลกของขวัญกัน เราจึงขอประกาศให้ผู้ใช้แรงงานได้ทราบถึงเวลาแห่งความสุขนี้ เผื่อว่าในโอกาสหน้าท่านจะได้เข้าร่วมกิจกรรมแบบนี้ในครั้งต่อไปด้วย. 

  Sort by:  

Jump to:  
 


KMcenter 137-1 Garibong 1 Dong, Guro-Gu, Seoul.
Copyright by 2004 MigrantWorkers Center in Korea. All right, reserved. Representative : Son Jong Ha
Supported by ONTOIN