HOME | SEARCH | LOG IN | SIGN UP
Төвийн танилцуулга Зөвлөгөө Сургалт Үйл ажиллагаа Эмчилгээ Мидео Талбай
Зөвлөгөө авья, өгье
Төрөл бүрийн хуулийн зөвлөгөө
Help Line 1644-0644
 Home > Зөвлөгөө > Төрөл бүрийн хуулийн зөвлөгөө > 2016оны хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээ

    2016оны хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээ
    Admin     2016/02/24 11:07 am

2016 оноос эхлэн бүх аж ахуйн салбарт хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээг цагийн 6,030 воноор тогтоолоо.

2016 оны 1 сарын 1 нээс хөдөлмөрийн гэрээ хийгдэх ажилчид өдөрт 8 цагаар 48,240 вон, 7хоногийн 40 цаг, сард 1,260,270 вон.

Хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээ нь солонгос хүн болон гадаад хүмүүст ялгаагүй адил үйлчилэх бөгөөд,

Байнгын ажилчид болон түр ажилчид, цагийн ажилчдын ажлын төрөл ангиас хамааралгүй бүгдэд үйлчилэх болно.

Мөн үйлдвэр аж ахуйн салбар хамааралгүй нэг хүнээс дээш ажилчинтай газар ажиллаж байгаа бүх л ажлын байранд яг адил хэрэгжинэ.

Хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээ нь нь жил бүр өөрчлөгдөж байдаг учраас ажилчид өөрсдөө сайн шалгаж байх хэрэгтэй бөгөөд, хэрэв тухайн жилд цалингаа хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээгээр бодуулж аваагүй тохиолдолд холбогдох хөдөлмөрийн яам болон тус харъяа дүүргийн гадаад ажиллах хүчнийг дэмжих төвүүдэд хандахад болно.  

 

Хөдөлмөрийн яамны хэрэглэгчдэд зөвлөгөө өгөх төвийн утас 1350

Солонгос дахь гадаад ажиллах хүчнийг дэмжих төвийн утас (монгол хэлээр)1644-0644-2

view list 

Jump to:  


KMcenter 137-1 Garibong 1 Dong, Guro-Gu, Seoul. TEL:02-6900-8002 FAX : 02-6900-8001 E-mail : info@migrantok.org
Copyright by 2004 MigrantWorkers Center in Korea. All right, reserved. Representative : Son Jong Ha
Supported by ONTOIN