HOME | SEARCH | LOG IN | SIGN UP
Төвийн танилцуулга Зөвлөгөө Сургалт Үйл ажиллагаа Эмчилгээ Мидео Талбай
Зөвлөгөө авья, өгье
Төрөл бүрийн хуулийн зөвлөгөө
Help Line 1644-0644
 Home > Зөвлөгөө > Төрөл бүрийн хуулийн зөвлөгөө > 13дахь сарын цалин гэж юу вэ?

    13дахь сарын цалин гэж юу вэ?
    Admin     2015/06/16 4:54 pm
  출국만기포스터(몽골어)-최종.pdf(1.88MB)  Downloaded: 527

13дахь сарын цалингийн даатгал гэж юу вэ?

Гадаад ажилчны нутаг буцахтай холбоотой ажлаас гарсны нөхөн олговрыг нэгмөсөн олгохыг хөнгөвчилөх болон хууль бусаар оршин суухаас урьдчилан сэргийлэх

зорилгоор хөдөлмөрийн гэрээ хүчин төгөлдөр болсноос хойш 15 хоногийн дотор гадаад ажилчин ажиллуулж буй ажил олгогч хамрагдах ёстой даатгал юм.

13 дахь сарын цалингийн даатгалын олговор Q&A

 

Q_    _13 дахь сарын цалингийн даатгалын олговрын хэмжээ ажлаас гарсны олговрын мөнгөний хэмжээнд хүрэхгүй бол ажил олгогч зөрүү мөнгийг нэмж олгох ёстой юу?

A      __Ажилчны ажлаас гарсны олговрыг баталгаажуулах хууль - иар ажлаас гарсны нөхөн олговор нь хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээнд түшиглэх учир 13 дахь сарын цалингийн даатгалын олговрын хэмжээ нь ажлаас гарсны нөхөн олговроос бага байх тохиолдолд ажил олгогч тухайн зөрүүг олгох ёстой.

__          _Ажлаас гарсны нөхөн олговрын зөрүү мөнгө (Ажил олгогч нэмж олгох ёстой хэмжээ) = Ажлаас гарсны нөхөн олговор – 13 дахь сарын цалингийн даатгалын төлөх хэмжээ

-_   _Ажлаас гарснынөхөн олговрын зөрүү үүсэх: 13 дахь сарын цалингийн даатгал нь тогтмол цалингийн 8.3%ыг төлдөг даатгал бөгөөд ажлаас гарсны нөхөн олговрыг тогтоохдоо ажлаас гарахын өмнөх 3 сарын дундаж цалингаар тогтоосний дагуу зөрүү гарч болно.

_ _Холбогдох хууль тогтоомж : ГАТД хуулийг хэрэгжүүлэх тогтоолын 21дүгээр зүйлийн 3 дугаар заалт

Q_    __ “Ажлаас гарсны нөхөн олговрын зөрүү”г нутаг буцсаны дараа авах ёстой юу?

A       _Ажлаас гарсны нөхөн олговрын зөрүүг нутаг буцсан эсэхтэй хамааралгүйгээр ажлаас гарах, ажлын байр солих зэрэг хөдөлмөрийн харилцаа дуусгавар болох үед гадаад ажилчин ажил олгогчоос шууд нэхэмжилж БНСУ-д байхдаа авч болно

Q__  _13 дахь сарын цалингийн даатгал ба ажлаас гарсны нөхөн олговрын зөрүүг хэрхэн шалгах вэ?

A      _Ажил олгогч ба гадаад ажилчин нь даатгалын компанид хандан 13 дахь сарын цалингийн даатгалыг шалгуулахаар хүсэлт гаргах тохиолдолд даатгалын компани нь “13 дахь сарын цалингийн даатгалынолгогдох хэмжээг ” бичгээр олгож байгаа.

__          _’15. жилийн сүүлийн хагасаас эхлэнажлаас гарсны нөхөн олговрын зөрүүг шалгах аппликейшн гаргаж·тараана (төлөвлөж буй)

 출국만기포스터(몽골어)-최종.pdf
 Filesize:  1.88 MB
 Downloaded:  527 Time(s)
view list 

Jump to:  


KMcenter 137-1 Garibong 1 Dong, Guro-Gu, Seoul. TEL:02-6900-8002 FAX : 02-6900-8001 E-mail : info@migrantok.org
Copyright by 2004 MigrantWorkers Center in Korea. All right, reserved. Representative : Son Jong Ha
Supported by ONTOIN