HOME | SEARCH | LOG IN | SIGN UP
Төвийн танилцуулга Зөвлөгөө Сургалт Үйл ажиллагаа Эмчилгээ Мидео Талбай
Зөвлөгөө авья, өгье
Төрөл бүрийн хуулийн зөвлөгөө
Help Line 1644-0644
 Home > Зөвлөгөө > Төрөл бүрийн хуулийн зөвлөгөө > 2015онд нэмэгдсэн хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээ

    2015онд нэмэгдсэн хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээ
    Admin     2015/01/15 11:00 am

2015 оны 1сарын 1нээс 12сарын 31-нийг хүртлэх хөдөлмөрийн хөлсний  доод хэмжээ

1цагийн 5.580 вон

8 цаг буюу 1өдөрийн 44.640 вон

Илүү цаг 1цагийн 8.370 вон

209 цаг 1.166.220 вон

226 цаг 1.261.080 вон

Шөнийн нэмэгдэл 22:00-06:00 хүртэл 19.530 вон

Шөнийн нэмэгдэл 1цаг 2.790 вон

view list 

Jump to:  


KMcenter 137-1 Garibong 1 Dong, Guro-Gu, Seoul. TEL:02-6900-8002 FAX : 02-6900-8001 E-mail : info@migrantok.org
Copyright by 2004 MigrantWorkers Center in Korea. All right, reserved. Representative : Son Jong Ha
Supported by ONTOIN