HOME | SEARCH | LOG IN | SIGN UP
Төвийн танилцуулга Зөвлөгөө Сургалт Үйл ажиллагаа Эмчилгээ Мидео Талбай
Зарлал
Мэдээлэл
Үйл ажиллагааны хөтөлбөр
Зураг
Column
Холбогдох сайтууд
- Сөүл хот
- Кёнгий аймаг
- Инчон аймаг
- Куанжү аймаг
- Тэгү аймаг
- Пүсан аймаг
- Канвон аймаг
- Кённам аймаг
- Кёнбүг аймаг
- Чолла пүг аймаг
- Чолла нам аймаг
- Чүнчон нам аймаг
- Чүнчон пүг аймаг
- Чэжү аймаг
 Home > Форум > Зарлал > Хууль зүйн яамны нэгдсэн баривчилгааны тухай

    Хууль зүйн яамны нэгдсэн баривчилгааны тухай
    Admin     2009/12/14 11:57 am
 
Хууль зүйн яамны нэгдсэн баривчилгааны тухай
 
Хууль зүйн яамнаас өнгөрсөн 10 сарын 12 –ны өдөр бүртгэлгүй гадаад ажилчдын нэгдсэн хяналт шалгалтыг зарлаж 2 сарын турш төвлөрсөн шалгалтанд орсон. Өнгөрсөн 8 сараас эхлээд хөлслөн ажиллуулах зөвшөөрлийн тогтолцоот оршин суух хугацаа нь дуусч буй гадаад ажилчин өссөний хирээр, хууль зүйн яамнаас албадан хилээс гаргах явдлыг зохион байгуулж янз бүрийн системчилсэн аргуудыг нэвтрүүлсэн бөгөөд бүртгэлгүй оршин суугчид бий болсон асуудлыг багасгах зорилгоор хийсэн энэхүү баривчилгааг зайлшгүй хэрэгжүүлэх ёстой гэсэн байр суурьтай байлаа. Хууль зүйн яамны материалаас үзэхэд 2009 оны 9 сар буюу одоо дотоодод оршин суугаа гадаад иргэн нийт 1,149,493 бөгөөд үүнээс бүртгэлгүй оршин суугаа гадаад иргэн нийт 182,804. Доорх хүснэгтээс харахад 2006 оноос одоог хүртэлх бүртгэлгүй оршин суугчийн хувь аажмаар багасаж байгаа ба албадлагаар гарах болон хилээр гаргах тушаал зэрэг бүртгэлгүй оршин суугчийн талаарх хатуу арга хэмжээнүүд өсч буй тооцоо гарсан.
 
* Гадаад иргэдийн оршин суух нөхцөл байдал
 

Оршинсуугч
Авсанаргахэмжээ
Он
Нийт оршин суугч
Бүртгэлгүй оршин суугч
Бүртгэлгүй оршин суугчийн хувь
Албадлагаар гаргах
Хилээр гаргах тушаал
Хилээр гаргахыг мэдэгдэх
Нийт
2006
910,149
211,968
23.3
18,574
901
2,509
21,984
2007
1,066,273
223,464
21
18,462
948
2,456
21.866
2008
1,175,429
216,006
17.3
30,576
1,240
3,689
35,505
2009
(9 сар)
1,149,493
182,804
15.9
22,087
887
1,795
24.769

 
Хавсралт материал : Хууль зүйн яам
 
Хяналт шалгалт нь бүртгэлгүй оршин суугчдыг багасгах хамгийн хялбар арга. Гэвч уухад амархан эм байх тусам үр дүн нь ч гэсэн сайн байх нь хууль. Энэ жил Дэйжон дахь иргэний бүртгэл мэдээллийн албаны ажилчид хятад эмэгтэйд хүч хэрэглэсэн, мөн өнгөрсөн жил Бомагийн ажилчин баривчлах явцад цээжиндээ гэмтэл авсан боловч дараа нь нас барсан явдал тэднийг гэмт хэрэгтэн болгодог учир ийм явдлууд хүний эрхийг хамгаалах байгууллагуудын хамгаалалд байдаг.
 
Ялангуяа MWTV-ийн урьдах ерөнхийлөгч Стабкрэгдаунын гишүүнээр цагаач иргэдийн нийгэмд ихээхэн нөлөө үзүүлсэн Минү-г тусгай хянасан нь “Халуун дулаан хууль, улс төр” мөн “Олон соёлт нийгмийн нэгдэл” ийг уриалан гадаад ажилчны оршин суух байдал болон нийгмийн үйл ажиллагаа нь хариуцлага хүлээх засгийн газрын хоёрдмол байдлыг харуулсан явдал болсон. Бүртгэлгүй оршин суугчийн асуудлын хувьд биднээс илүү түүхтэй Америк болон Европд эдгээрийн тухай уян хатан бодлогыг харуулах нь хяналт шалгалтын үр дүнг мэдэхгүйдээ биш харин үр дүн нь хялбар бус гэдгийг мэдсэнд байгаа юм.
Олон соёлт нийгмийн нэгдлийн төлөө бүртгэлгүй гадаад иргэнийг шууд баривчлан хилээр гаргах бус эхлээд тухайн хүн Солонгосын нийгмэд үнэхээр ямар хүн байсныг дүгнэх нь юун түрүүнд тавих ёстой явдал юм.
 
view list 

Jump to:  


KMcenter 137-1 Garibong 1 Dong, Guro-Gu, Seoul. TEL:02-6900-8002 FAX : 02-6900-8001 E-mail : info@migrantok.org
Copyright by 2004 MigrantWorkers Center in Korea. All right, reserved. Representative : Son Jong Ha
Supported by ONTOIN