HOME | SEARCH | LOG IN | SIGN UP
Төвийн танилцуулга Зөвлөгөө Сургалт Үйл ажиллагаа Эмчилгээ Мидео Талбай
Холбооны үйл ажиллагаа
- Үйл ажиллагааны танилцуулга
- Үйл ажиллагааны талаар хуваалцъя
Сургалтын үйл ажиллагаа
- Үйл ажиллагааны танилцуулга
- Үйл ажиллагааны талаар хуваалцъя
Соёлын үйл ажиллагаа
- Үйл ажиллагааны танилцуулга
- Үйл ажиллагааны талаар хуваалцъя
 Home > Үйл ажиллагаа > Сургалтын үйл ажиллагаа > Үйл ажиллагааны талаар хуваалцъя > Солонгос хэлний ангийн төгсөлтийн баяр

    Солонгос хэлний ангийн төгсөлтийн баяр
    Admin     2008/02/10 4:12 pm
    DSC_0219.jpg(5MB)  Downloaded: 746          

         

         

Солонгос хэлний ангийн төгсөлтийн баяр нь сургалтын үйл ажиллагаа дундаас хамгийн том баяр бөгөөд манай төвийн дарга биеэр сурагчдийн диплом гардуулах, үзүүлбэр тоглолт болдог билээ.

  

view list 

Jump to:  


KMcenter 137-1 Garibong 1 Dong, Guro-Gu, Seoul. TEL:02-6900-8002 FAX : 02-6900-8001 E-mail : info@migrantok.org
Copyright by 2004 MigrantWorkers Center in Korea. All right, reserved. Representative : Son Jong Ha
Supported by ONTOIN