HOME | SEARCH | LOG IN | SIGN UP
Төвийн танилцуулга Зөвлөгөө Сургалт Үйл ажиллагаа Эмчилгээ Мидео Талбай
Холбооны үйл ажиллагаа
- Үйл ажиллагааны танилцуулга
- Үйл ажиллагааны талаар хуваалцъя
Сургалтын үйл ажиллагаа
- Үйл ажиллагааны танилцуулга
- Үйл ажиллагааны талаар хуваалцъя
Соёлын үйл ажиллагаа
- Үйл ажиллагааны танилцуулга
- Үйл ажиллагааны талаар хуваалцъя
 Home > Үйл ажиллагаа > Холбооны үйл ажиллагаа > Үйл ажиллагааны талаар хуваалцъя > Явган алхалтын өдөрлөг-Хөдөлмөрийн яам

    Явган алхалтын өдөрлөг-Хөдөлмөрийн яам
    Admin     2008/01/15 5:48 pm
    DSC_4702.JPG(4.11MB)  Downloaded: 6572007.11.04 өдөр Солонгосын Хөдөлмөрийн яамнаас найрсаг алхалтын өдөрлөг зохион байгууллаа. Энэхүү өдөрлөгт гадаад ажилчид ба тэднийг ажиллуулж буй захирлууд оролцон мөр зэрэгцэн алхацгаасан юм. "Солонгос дахь Монголчуудын холбоо"ныхон ч сэтгэл нэгдэн алхаж стрессээ тайлцгаалаа.

view list 

Jump to:  


KMcenter 137-1 Garibong 1 Dong, Guro-Gu, Seoul. TEL:02-6900-8002 FAX : 02-6900-8001 E-mail : info@migrantok.org
Copyright by 2004 MigrantWorkers Center in Korea. All right, reserved. Representative : Son Jong Ha
Supported by ONTOIN