HOME | SEARCH | LOG IN | SIGN UP
Төвийн танилцуулга Зөвлөгөө Сургалт Үйл ажиллагаа Эмчилгээ Мидео Талбай
Солонгос хэл
- Солонгос хэлний хичээлийн танилцуулга
- Сургалтанд бүртгүүлэх арга
- MNTV - солонгос хэлний хичээл
Компьютер
- Компьютерын хичээлийн танилцуулга
- Сургалтанд бүртгүүлэх арга
Таеквондо
- Таевондогийн хичээлийн танилцуулга
- Сургалтанд бүртгүүлэх арга
Тусгай сургалт
- Хуулийн сургалт
- Үйлдвэрийн аюулгүй байдлын талаар сургалт
- Үндэсний хөгжмийн сургалт
- Бусад сургалт
 Home > Сургалт > Компьютер > Сургалтанд бүртгүүлэх арга
    Сургалтанд бүртгүүлэх арга

    2008 оны  1-р улиралын комьютерын хичээлд бүртгүүлэх

1. Хичээлийн цагийн хуваарь

Бямба

 компьютерын анги: 1

12:00 ~ 13:20

Бэлтгэл

13:30 ~ 14:50

Анхан шат

15:00 ~ 16:20

Дунд шат

Ням

компьютерын анги: 1

компьютерын анги:2

13:00 ~ 14:20

Бэлтгэл

Анхан шат

14:30 ~ 15:50

Англи хэлний анги

Тайланд хэлний анги

16:00 ~ 17:20

Бэлтгэл

Дунд шат

17:30 ~ 18:50

Гүнзгий шат

PC анги

2. Бүртгүүлэх арга  

Төв дээр ирэх -> Гишүүний картаа үзүүлэх (бүртгүүлсэн тохиолдолд) -> Төвшин тогтоох шалгалт  өгөх-> элсэн орох

Лавлах : 02)6900-8244

Jump to:  
 


KMcenter 137-1 Garibong 1 Dong, Guro-Gu, Seoul. TEL:02-6900-8002 FAX : 02-6900-8001 E-mail : info@migrantok.org
Copyright by 2004 MigrantWorkers Center in Korea. All right, reserved. Representative : Son Jong Ha
Supported by ONTOIN