HOME | SEARCH | LOG IN | SIGN UP
Төвийн танилцуулга Зөвлөгөө Сургалт Үйл ажиллагаа Эмчилгээ Мидео Талбай
Зөвлөгөө авья, өгье
Төрөл бүрийн хуулийн зөвлөгөө
Help Line 1644-0644
 Home > Зөвлөгөө > Төрөл бүрийн хуулийн зөвлөгөө
 No new posts 2010 онд өөрчлөгдсөн гадаад иргэдийн бодлого  Admin 7699 2010/04/26
 No new posts 2010 он хөдөлмөрийн хуулийн өөрчлөлт  Admin 4433 2010/04/26
 No new posts Үйлдвэрийн осол-Тахир дутуугийн нөхөн төлбөр  Admin 3849 2007/11/29
 No new posts Үйлдвэрийн осолтой холбоотой цалин, нөхөн төлбөр  Admin 3115 2007/11/29
 No new posts Солонгос нөхөр чинь өнгөрвөл эд хөрөнгийн шалгаж үзээрэй.  Admin 4575 2007/11/29
 No new posts Үйлдвэрийн осол  Admin 3412 2007/11/18
 No new posts Гадаад ажилчид тэтгэврийн даатгалд төлсөн хураамжаа буцаан авахаар боллоо  Admin 3218 2007/11/15
 No new posts Эрх зөрчигдсөн тухайгаа мэдэгдэх төв  Admin 2220 2007/11/10

  Sort by:  

  [1] [2] [3] [4] [5]
Jump to:  
 


KMcenter 137-1 Garibong 1 Dong, Guro-Gu, Seoul. TEL:02-6900-8002 FAX : 02-6900-8001 E-mail : info@migrantok.org
Copyright by 2004 MigrantWorkers Center in Korea. All right, reserved. Representative : Son Jong Ha
Supported by ONTOIN