HOME | SEARCH | LOG IN | SIGN UP
Төвийн танилцуулга Зөвлөгөө Сургалт Үйл ажиллагаа Эмчилгээ Мидео Талбай
Холбооны үйл ажиллагаа
- Үйл ажиллагааны танилцуулга
- Үйл ажиллагааны талаар хуваалцъя
Сургалтын үйл ажиллагаа
- Үйл ажиллагааны танилцуулга
- Үйл ажиллагааны талаар хуваалцъя
Соёлын үйл ажиллагаа
- Үйл ажиллагааны танилцуулга
- Үйл ажиллагааны талаар хуваалцъя
 Home > Үйл ажиллагаа > Соёлын үйл ажиллагаа > Үйл ажиллагааны талаар хуваалцъя
  Үйл ажиллагааны талаар хуваалцъя


Гадаад иргэдэд зориулсан аялал
2008/02/10
Author: Admin



2006 Jump GURO
2008/02/10
Author: Admin



Солонгосын соёлтой танилцах
2008/02/10
Author: Admin



Биднийг зорьж ирсэн урлагын тоглолт
2008/02/10
Author: Admin



Хангави ургацын баяр
2008/02/10
Author: Admin



Цагаан сарын үйл ажиллагаа
2008/02/10
Author: Admin

  Sort by:  

Jump to:  
 


KMcenter 137-1 Garibong 1 Dong, Guro-Gu, Seoul. TEL:02-6900-8002 FAX : 02-6900-8001 E-mail : info@migrantok.org
Copyright by 2004 MigrantWorkers Center in Korea. All right, reserved. Representative : Son Jong Ha
Supported by ONTOIN