HOME | SEARCH | LOG IN | SIGN UP
Төвийн танилцуулга Зөвлөгөө Сургалт Үйл ажиллагаа Эмчилгээ Мидео Талбай
Холбооны үйл ажиллагаа
- Үйл ажиллагааны танилцуулга
- Үйл ажиллагааны талаар хуваалцъя
Сургалтын үйл ажиллагаа
- Үйл ажиллагааны танилцуулга
- Үйл ажиллагааны талаар хуваалцъя
Соёлын үйл ажиллагаа
- Үйл ажиллагааны танилцуулга
- Үйл ажиллагааны талаар хуваалцъя
 Home > Үйл ажиллагаа > Соёлын үйл ажиллагаа > Үйл ажиллагааны танилцуулга
 Соёлын үйл ажиллагааны танилцуулга 
 
Олон орноос ирсэн гадаад ажилчид болон солонгос хүмүүс хоорондоо өөрсдийн орны соёлоо сурталчлах төрөл бүрийн үйл ажиллагаа зохион явуулж байна.
Орон бүрийн холбооны цугларалт, олон орны соёлтой танилцах үйл ажиллагаа, спортын өдөрлөг, солонгосоор хэн сайн ярих вэ? солонгос хэлний уралдаан, солонгосын үндэсний баяр болонорон бүрийн үндэсний баяр наадмыг тэмдэглэж байна

  Sort by:  

Jump to:  
 


KMcenter 137-1 Garibong 1 Dong, Guro-Gu, Seoul. TEL:02-6900-8002 FAX : 02-6900-8001 E-mail : info@migrantok.org
Copyright by 2004 MigrantWorkers Center in Korea. All right, reserved. Representative : Son Jong Ha
Supported by ONTOIN