HOME | SEARCH | LOG IN | SIGN UP
Төвийн танилцуулга Зөвлөгөө Сургалт Үйл ажиллагаа Эмчилгээ Мидео Талбай
Холбооны үйл ажиллагаа
- Үйл ажиллагааны танилцуулга
- Үйл ажиллагааны талаар хуваалцъя
Сургалтын үйл ажиллагаа
- Үйл ажиллагааны танилцуулга
- Үйл ажиллагааны талаар хуваалцъя
Соёлын үйл ажиллагаа
- Үйл ажиллагааны танилцуулга
- Үйл ажиллагааны талаар хуваалцъя
 Home > Үйл ажиллагаа > Сургалтын үйл ажиллагаа > Үйл ажиллагааны танилцуулга
 Сургалтын танилцуулга 
 
Гадаад ажилчид Солонгосын нийгэмд зохицон амьдрахад туслах зорилготой төрөл бүрийн сургалтуудыг зохион явуулж байна.
Солонгос хэл болон таеквондогын сургалтууд нь жилд 2 удаа явагдана..
 
1. Солонгос хэлний сургалт: Анхан, дунд, гүнзгий шатаар явагдаж байна. (Харилцан яриа /хэл зүй)
   *Түвшин тогтоох шалгалт авсны дараа ангиудад хуваарилна.
2. Компьютер: Windows / интернет / MS word / MS excel
3. Таеквондогийн сургалт: Таеквондогийн үндсэн дасгал  
4. Тусгай лекц: Аюулгүй газ ашиглах, санхүү, амьдрал болон хөдөлмөрийн хуультай холбоотой тусгай лекц явуулж байна.

  Sort by:  

Jump to:  
 


KMcenter 137-1 Garibong 1 Dong, Guro-Gu, Seoul. TEL:02-6900-8002 FAX : 02-6900-8001 E-mail : info@migrantok.org
Copyright by 2004 MigrantWorkers Center in Korea. All right, reserved. Representative : Son Jong Ha
Supported by ONTOIN