HOME | SEARCH | LOG IN | SIGN UP
Төвийн танилцуулга Зөвлөгөө Сургалт Үйл ажиллагаа Эмчилгээ Мидео Талбай
Солонгос хэл
- Солонгос хэлний хичээлийн танилцуулга
- Сургалтанд бүртгүүлэх арга
- MNTV - солонгос хэлний хичээл
Компьютер
- Компьютерын хичээлийн танилцуулга
- Сургалтанд бүртгүүлэх арга
Таеквондо
- Таевондогийн хичээлийн танилцуулга
- Сургалтанд бүртгүүлэх арга
Тусгай сургалт
- Хуулийн сургалт
- Үйлдвэрийн аюулгүй байдлын талаар сургалт
- Үндэсний хөгжмийн сургалт
- Бусад сургалт
 Home > Сургалт > Таеквондо > Таевондогийн хичээлийн танилцуулга
  Таевондогийн хичээлийн танилцуулга
Таевондогийн хичээлийн танилцуулга
                                                   Таевондогийн сургалт
Анги
Хичээлийн хөтөлбөр
Хүний тоо
Анхан шат
-хүчний дасгал
-Тэгиг оюун санааны бэлтгэл
15 хүнээс дээшгүй
Дунд шат
-Тэгиг 1-4
-Тэгиг4-8
15 хүнээс дээшгүй
Дээд шат
-Гимган
-Тэбэг
15 хүнээс дээшгүй
 
 
 
Хугацаа
Хичээлийн хуваарь
Тодруулга
Хичээл эхлэхээс 2 долоо хоногийн өмнө
Шинэ оюутнуудын бүртгэл анги хувиарлалт/цагийн хуваарь тарааж өгөх
 Солонгосын үндэсний урлаг болох Тэеквондог дэлхий нийтэд мэдүүлэх зорилготой.
Хичээл эхлэхээс 2-1 долоо хоногийн өмнө
Сайн дурын багш нарийн нээлт
Багш нарт төв танилцуулах
Хичээл эхлэснээс хойш 1 долоо хоног
Ангийн дарга сонгох
Дүрэм журам хэрэгтэй зүйлийн талаар танилцуулах цагийн хуваарь сурах бичиг тарааж өгөх
Хичээл эхлэснээс хойш 3 долоо хоног
 
Хичээл эхлэхийн өмнө болон тарсны дараа цай уух
хичээл эхлэснээс хойш 4 долоо хоног
 
Ярианы тэмцээн /жилд 2 удаа/
 
 
 
 
Хуулийн сургалт
Анги
Хичээлийн хөтөлбөр
Хөдөлмөрийн хууль болон ажилчдын хуульГадаадын ажилчдын эрх хамгааллын талаарх зүйл
Хилээр орж гарахтай холбогдсон хууль
Хилээр орж гарахтай холбогдсон болон виз сунгах талаарх зүйл
Аж төрөх хууль
Солонгост амьдрахад хэрэгтэй болон эдийн засгийн болон амьдралын холбогдолтой зүйл


Анги
Хичээлийн хөтөлбөр
Бэлгийн боловсролЗөв бэлгийн боловсролоор дамжуулан цэвэр бэлгийн соёл эзэмших ,бэлгийн замын аюул,өвчнөөс сэргийлэх бэлгийн замын асуудлын зөвлөгөө
Амьдралд дасах сургалт
Солонгосын амьдралд дасахад туслахын тулд соёлын ялгаанаас үүдсэн зөрчил маргааныг багасгах
Аж үйлдвэрийн аюулгүйн ажиллагааны сургалт
Ажлын талбар дээр аж үйлдвэрийн осолд орохоос сэргийлсэн сургалт

                     

                    

                    

Солонгос үндэсний хөгжмийн сургалт явагдаж байна


Солонгосын үндэсний хөгжим заан гадаад хүмүүст солонгосын соёлтой  танилцах боломжийг нээх

Анги
Хичээлийн хөтөлбөр
Цохиур хөгжмийн анги
-Бөмбөр жижиг цан,бөмбөр дасгал /солонгос үндэсний бөмбөр/ 10 хүнээс дээшгүй
Үлээвэр хөгжим
-Гуурсан бишгүүр,хуучир хөгжим дасгал 10хүнээс дээшгүй
Үндэсний тоглоомын анги
-Цохиур хөгжмийн давтлагад тааруулан үндэсний тоглоом тоглох
Туулийн анги
-Үндэсний хөгжим тогтлох дадлага тоглолтХугацаа
Хичээлийн хуваарь
Тодорхой агуулга
Хичээл эхлэснээс 2 долоо хогонгийн өмнө
Шинэ оюутнуудын бүртгэл анги хувиарлалт
 
Хичээл эхлэснээс 2-1 долоо хоногийн өмнө
сайн дурын багш нарийн нээлт
Бүх сайн дурын багш нарийн дунд зохиогдох
Хичээл эхлэснээс хойш 1 долоо хоног
Хичээлийн нээлт болон ангийн дарга сонгох
 
Хичээл эхлэснээс хойш 3 долоо хоног
Анги туё бүрийн нэгтгэсэн программ зохиох
 
Хичээл эхлэснээс хойш 4 долоо хоног
Хичээл дуусах хаалт
Ярианы тэмцээн зохиох

Jump to:  
 


KMcenter 137-1 Garibong 1 Dong, Guro-Gu, Seoul. TEL:02-6900-8002 FAX : 02-6900-8001 E-mail : info@migrantok.org
Copyright by 2004 MigrantWorkers Center in Korea. All right, reserved. Representative : Son Jong Ha
Supported by ONTOIN