HOME | SEARCH | LOG IN | SIGN UP
Төвийн танилцуулга Зөвлөгөө Сургалт Үйл ажиллагаа Эмчилгээ Мидео Талбай
Солонгос хэл
- Солонгос хэлний хичээлийн танилцуулга
- Сургалтанд бүртгүүлэх арга
- MNTV - солонгос хэлний хичээл
Компьютер
- Компьютерын хичээлийн танилцуулга
- Сургалтанд бүртгүүлэх арга
Таеквондо
- Таевондогийн хичээлийн танилцуулга
- Сургалтанд бүртгүүлэх арга
Тусгай сургалт
- Хуулийн сургалт
- Үйлдвэрийн аюулгүй байдлын талаар сургалт
- Үндэсний хөгжмийн сургалт
- Бусад сургалт
 Home > Сургалт > Тусгай сургалт > Бусад сургалт
    2008 оны 1-р улирлын сургалтын танилцуулга

2008 оны 1-р улирлын сургалтын танилцуулга

 

Бүртгүүлэх хугацаа : 2008 оны 2 сарын 3 ~ 2 сарын 24-ны хүртэл явагдаж байна.

Бүртгүүлэх явц :

Солонгос хэл▶төвийн 3 давхарын хүлээн авах~гишүүний карт нээлгэх4 давхарын солонгос хэлний ангид очиж~солонгос хэлний төвшин тогтоох шалгалт өгж элсэхангид хуваарилах

Комьютерын хичээлтөвийн 3 давхарын хүлээн авах~гишүүний карт нээлгэх4 давхарын

солонгос хэлний ангид очиж~төвшин тогтоох шалгалтангид хуваарилах

Таеквондогийн хичээлТөвийн 3 давхарын хүлээн авах~гишүүний карт нээлгэх  4 давхарын олон улсын соёлыг дэмжих хэлтэст бүртгүүлэх

Бэлдэх зүйлс :

Гадаад иргэний үнэмлэх болон хичээлийн хэрэгсэл

Хичээлийн шинэ жил : 2008 оны 2 сарын 17-ны өдөр, солонгос хүнтэй суусан гадаад эмэгтэйчүүдийн анги 2 сарын 19-нд(мягмар)

Хичээлийн хугацаа : 2 сарын 17 ~ 6 сарын 29-нд (20 долоо хоног)

Хичээлийн агуулга :

Солонгос хэл : Анхан, дунд, гүнзгий шат, KLPT бэлдэх анги

Комьютерын хичээл : Удиртгал, анхан, дунд, гүнзгий шат, PC засварын анги, олон орны хэл дээрх анги (англи, тэгүг, вьетнам)

Таеквондогийн хичээл :

Солонгос хэл : Ням гарагийн анги  

Солонгос хүнтэй суусан гадаад эмэгтэйчүүдийн анги

 

Төрөл

    Хичээлийн цаг

 A

     11:00~12:50

 B

     13:00~14:50

 C

     15:00~16:50

 D

     17:00~18:50

Төрөл

Хичээлийн цаг

    A

10:30~12:30

           

 

 

 

 

 

Комьютерын хичээл :

 

Төрөл

    Хичээлийн цаг

 A

     11:00~12:20

 B

     12:30~13:50

 C

     14:00~16:50

 D

     17:30~18:20

 E

     17:00~18:20

    Таеквондогийн хичээл :

 

Төрөл

Хичээлийн цаг

    A

17:00~18:00

 

 

 

 

 

Лавлах: Солонгос дахь гадаад ажилчдыг дэмжих төвийн 4 давхарын олон орны соёлыг дэмжих ал албаас лавлах. 02) 6900-8243, 8244

Jump to:  
 


KMcenter 137-1 Garibong 1 Dong, Guro-Gu, Seoul. TEL:02-6900-8002 FAX : 02-6900-8001 E-mail : info@migrantok.org
Copyright by 2004 MigrantWorkers Center in Korea. All right, reserved. Representative : Son Jong Ha
Supported by ONTOIN