HOME | SEARCH | LOG IN | SIGN UP
Introduction Consultation Education Events Medical Services Media Open Board
News Release
Photos Gallery
Notice/Announcement
Other Information
Funny Corner/ Tawa Naman Diyan
Event Schedule
Links to Related Sites
- Seoul
- GyeongGi-Do
- InCheon
- GwangJu
- DaeGu
- BuSan
- GangWon
- GyeongSangNam-Do
- GyeongSangBuk-Do
- JeolLaBuk-do
- JeolLaNam-do
- ChungCheongNam-Do
- ChungCheongBuk-Do
- JeJu-Do
column
 Home > Open Board > column > WAGES, OT RATE, NIGHT DIFFERENTIAL, ETC. (2014)

    WAGES, OT RATE, NIGHT DIFFERENTIAL, ETC. (2014)
    Admin     2013/12/30 10:06 am
WAGES, OT RATE, NIGHT DIFFERENTIAL, ETC.  (2014)
 
No. of Employees
              Wage Type
20 employees and above
5~20 employees
less than 5 employees
Probationary
Remarks
Basic Minimum Wage (40 or 44 hours/week)
5,210won x 209 hours =1,088,890 won
5,210won x 209 hours =1,088,890 won
5,210won x 226 hours =1,177,460
5,210won x 90% = 4,689 won
 
4,689 won x 209 hours =
980,001 won
 
4,689 won x 226 hours =
1,059,714won
- Ang 44 hours a week na pagtatrabaho ay para lamang sa mga kumpanyang mayroong less than 5 employees. Kasama sa 44 hours ang 4 hours ng Trabaho sa Sabado. Tumutukoy naman ang 40 hours sa trabaho ng 8 oras sa bawat araw, Mon ~ Fri. KABILANG NA RITO ANG BAYAD NG LINGGO.
OT Rate (per hour)
5,210won x 1.5 = 7,815 won
5,210won x 1.5 = 7,815 won
5,210 won
4,689 won x 1.5 = 7,034 won 

For less than 5:
4,689 won/hr
- Binabayaran ang OT kapag lumagpas na sa 8 oras ang pagtatrabaho ninyo
Night Differential (10:00 pm ~ 6:00 am)
5,210won x 0.5 = 2,605 won
5,210won x 0.5 = 2,605 won
n/a
4,689 won x 0.5 = 2,345 won
- Ang night differential ay tumutukoy sa bayad para sa mga nagtatrabaho ng mula 10:00 pm ~ 6:00 am
Saturday Work (per hour)
7,815 won
(Ex. Sat - 8:00 am ~ 5:00 pm = 7,290won * 8 hours = 58,320won)
1st FOUR HOURS: 5,210 won x 1.25 = 6,513 won
SUCCEEDING HOURS:
7,815 won
(Ex. Sat - 8:00 am ~ 5:00 pm = 
1st 4 hours: (8:00 am ~ 12:00 nn) 6,075won * 4 hours = 24,300won
Succeeding Hours: (1:00 pm ~ 5:00 pm) 7,290won * 4 hours = 29,160won
TOTAL: 53,460won)
5,210 won
(Ex. Sat - 8:00 am ~ 5:00 pm = 4,860 won * 4 hours = 19,440won) *** kasama na po ang 1st 4 hours ng Saturday sa Basic Rate na (4,860 * 226 hours = 1,098,360won) 
4,689won x 1.25 = 5,861 won
 
4,689 won x 1.5 = 7,034 won 

For less than 5:
4,689won/hr
 
Ang first four hours na rate para sa mga companies na may 5~20 employees ay applicable only until JUNE 30, 2014. After June 30, 7,815won/hour na po ang Saturday work rate.
Sunday Work (per hour)
7,815 won
7,815 won
5,210 won
4,689 won x 1.5 = 7,034 won 

For less than 5:
4,689won/hr
- additional na bayad ito kapag pumasok kayo ng Linggo dahil inclusive na ang bayad sa basic wage.
HOLIDAYS
KABILANG SA BILANG NG EMPLEYADO ANG MGA KOREANO, KAHIT NA ANG MGA NAGTATRABAHO SA OPISINA NA REGULAR EMPLOYEES. ANG HINDI LAMANG KASAMA SA BILANG AY ANG MAY-ARI NG KUMPANYA (SAJANG) o/at ang asawa niya (Samunim) AT ANG MGA NAG-AAROBAYT (PART-TIMERS). 
Note: Kapag umabsent kayo ng isang araw sa loob ng Lunes ~ Sabado (sa case ng 44 hours/week), dalawang araw ang ibabawas sa inyo. Dahil walang bayad ang Linggo kapag may absent kayo. Kapag 2 araw kayong absent, 3 araw ang ibabawas sa inyo, and so on.
 Sa mga may tanong sumali po kayo sa Facebook Group namin : Korea Migrants' Center (https://www.facebook.com/groups/199051573558456/). Mag-PM po kayo sa Group Admin: Katherine Corteza KM Center (https://www.facebook.com/katherineann.corteza). ISULAT NINYO ANG PHONE NUMBER AT TUNAY NA PANGALAN KAPAG NAGPI-PM. HINDI PO NAMIN SINASAGOT ANG MGA TANONG NA WALANG PHONE NUMBER & PANGALAN. Kung wala pa po kayong telepono, iindicate niyo po sa PM ninyo. MAAARI RIN KAYONG TUMAWAG SA 02-1644-0644 (press 7 for Filipino).
Maraming salamat po.
 
view list 

Jump to:  


KMcenter 137-1 Garibong 1 Dong, Guro-Gu, Seoul. TEL:02-6900-8002 FAX : 02-6900-8001 E-mail : info@migrantok.org
Copyright by 2004 MigrantWorkers Center in Korea. All right, reserved. Representative : Hae Seung Kim
Supported by ONTOIN