HOME | SEARCH | LOG IN | SIGN UP
Introduction Consultation Education Events Medical Services Media Open Board
News Release
Photos Gallery
Notice/Announcement
Other Information
Funny Corner/ Tawa Naman Diyan
Event Schedule
Links to Related Sites
- Seoul
- GyeongGi-Do
- InCheon
- GwangJu
- DaeGu
- BuSan
- GangWon
- GyeongSangNam-Do
- GyeongSangBuk-Do
- JeolLaBuk-do
- JeolLaNam-do
- ChungCheongNam-Do
- ChungCheongBuk-Do
- JeJu-Do
column
 Home > Open Board > Notice/Announcement > SSS Forum

    [REVISIONS] VOLUNTARY SELF-DECLARATION
    Admin     2012/10/16 2:07 pm
  신원불일치자 자진신고 설명회 주요내용.hwp(15KB)  Downloaded: 1841
 
RE: [REVISIONS] VOLUNTARY SELF-DECLARATION para sa mga DOCUMENTED FOREIGNERS na GUMAGAMIT NG IBANG PANGALAN PAGPASOK SA KOREA.

Noong nakaraan na Set. 10, 2012 napublish ang balita tungkol sa pagbibigay ng panahon ng Immigration ng grace period para sa mga foreigners na gumagamit ng ibang pangalan upang ireport ang kanilang kaso at 6 na buwan matapos nilang umexit ay maaari silang bumalik muli sa Korea (
http://www.koreatimes.co.kr/www/news/nation/2012/09/117_119590.html).

Ilang paglilinaw lamang po tungkol sa nabanggit na isyu. Noong nakaraang Setyembre 17, 2012 nagkaroon ng lecture sa Korea Migrants’ Center tungkol sa nasabing voluntary exit and surrender para sa mga illegal na dayuhan. Ang lecture ay isinagawa ng Immigration officer na si Mr. Kim Jae-chon.
 
Ilan sa mga tinalakay niya ay ang mga sumusunod:
 
1. Sino ang eligible para sa voluntary exit?
- 2012.09.11 Iyong mga kasalukuyang nananalagi sa Korea bilang
“legal” (i.e. may valid visa pa) at dokumentadong dayuhan subalit ang kanilang pangalang gamit ngayon at ang pangalang gamit nila sa dati nilang pasaporte ay magkaiba.
- Dapat nakapagparegister na sa Immigration para sa Alien Card BAGO ang ika-11 ng Setyembre, 2012.
- 2 beses lang na nagpalit ng pangalan.
- Subalit, hindi kasama dito ang mga may restriksyon sa pagpasok sa Korea (hal. iyong mga dating illegal worker at nagpalit ng pangalan at saka muling pumasok sa Korea), iyong mga may criminal record, yung mga nadeport, at iyong naghahatid ng pangamba sa pambansang kaayusan (i.e. terorista).

2. Saan at Kailan
- Kailan: 2012.9.17 ~ 2012.11.30 (75 araw)
- Saan: Voluntary Self-Declaration Centers (Immigration Offices)
 
3. Paraan na Pagrereport
- Ang mga nabanggit na mga dayuhan simula 2012.09.11 ay kinakailangang personal namagpunta at magreport sa immigration office kung saan kayo nagfile ng documentation (Ipinagbabawal ang proxy application at pagpapalit ng immigration office)
- Kailangan may dala-dala kayong mga dokumentong magpapatunay ng inyong tunay na identidad
-Required documents: alien card, passport, application form, at related documents

4.
Proseso ng Paglabas at Pagbalik ng Korea
- Ang mga boluntaryong magrereport ay bibigyan ng Departure Order at Confirmation of Departure bilang hakbang sa paglabas ng Korea.
- Bago kayo issuehan ng Certificate of Visa Issuance (사증발급) sa Korean Embassy sa Pilipinas, kailangan ninyong magsumite ng BAGONG PASAPORTE, NBI CLEARANCE, at CONFIRMATION OF SCHEDULED DEPARTURE na inissue sa Immigration Office sa Korea.

*** Q: Paano kung ang dati kong ginagamit na pangalan ay hindi ko tunay na pangalan at ang ginagamit kong pangalan ngayon ay ang tunay kong pangalan, eligible pa rin ba ako sa voluntary self-declaration at makabalik after 6 na buwan?
A: Oo. Para mapatunayan na ang gamit ninyong pangalan ngayon ay tunay ninyong pangalan, kailangang magdala kayo ng dokumentong magpapatunay nito (birth certificate, etc.). Kailangan niyo rin pong magpagawa muli ng BAGONG PASAPORTE (kulay maroon, e-passport).
 
*** Q: Anong visa ang ibibigay sa amin para makabalik muli sa Korea?
A: Bibigyan kayo ng C-3-1 visa. Papalitan ito sa pagpaparegister ninyong muli sa Immigration office para sa panibagong alien card. Kung E-9 ang orihinal ninyong visa, bibigyan kayong muli ng E-9 visa. àAng C-3-1 visa ay ipagkakaloob lamang kung eligible kayo para rito. Makakatanggap lamang kayo ng E-9 visa kung papasa kayo sa rules ng EPS. Alamin ang tungkol dito base sa patakaran ng POEA.

*** Q: Nagchange name ako noon pa at mahigit 10 years na akong illegal alien sa Korea, kasama rin ba ako sa mga pwedeng umuwi at bumalik after 6 months?
A: Hindi. Ang pwede lang makabalik matapos ang 6 na buwan ay iyong may valid visa pa at walang record ng pagiging illegal migrant. Ang ibang mga illegal alien ay subject pa rin sa penalties (i.e. 5 years na backlist), etc.
 
*** Q: EPS worker ako, makakabalik pa rin kaya ako sa trabaho after 6 na buwan matapos kong umexit?
A: Kailangang kausapin niyo ang amo ninyo. Kung hihintayin po nila kayo, magpagawa kayo ng kasulatan na nag-aagree silang hintayin kayo at makakabalik kayo sa trabaho ninyo matapos ang 6 na buwan. Kung hindi naman, siguraduhin ninyong irerelease kayo ng company ninyo bago kayo umalis. Once umalis kayo ng walang release paper, maaaring i-report nila na tumakas kayo. Kapag nangyari ito, madedeport lang kayong ulit dahil illegal worker na kayo.

*** Q: Ayokong mag-exit at maghintay ng 6 na buwan, pwede bang magbayad na lang ako?
A: Hindi pwede. Ang hindi boluntaryong magrereport at mahuhuli’y hindi lamang magbabayad ng multa kundi mabablack-list din ng 10 taon.
 
***Q: Hindi ako nagchange-name pero ilang taon na akong illegal alien, gusto ko ng sumurrender. Makakabalik din ba ako after 6 na buwan matapos kong boluntaryong magreport at umexit?
A: HINDI. HINDI KABILANG SA NASABING GRACE PERIOD ANG ILLEGAL ALIEN.
Para lamang ito sa mga nagpalit ng pangalan na dokumentado at may valid visa pa.

Maaaring sumurrender ang mga illegal alien, subalit hindi sila makakabalik matapos ang 6 na buwan. Ipatutupad pa rin ang mga penalty at fines sangayon sa pagiging illegal alien.
Kahapon (Oct. 15, 2012) nagkaroon ng pangalawang meeting sa Immigration Office sa Seoul tungkol pa rin sa voluntary self-declaration para sa mga NAGPALIT NG PANGALAN.

Ilang paglilinaw muli tungkol dito:

1. Ang mga nagpalit ng pangalan nang mahigit sa 2 beses ay hindi eligible para sa amnesty.
Ex. Si Maria ay nagpalit ng pangalan, unang beses ginagmit niya ang pangalang "Mary" at sa ikalawang pagkakataon ay ginamit niya naman ang pangalang "Marie." Sa ikatlong beses, ginamit na niya ang tunay niyang pangalan. - Eligible pa siya sa amnesty kasi 2 beses siya nagpalit ng pangalan.
Ex. Noong unang pumasok si Maria sa Korea, gamit niya ang tunay niyang pangalan. Sa ikalawang beses niyang pagpasok sa Korea, nagpalit siya ng pangalan at ginamit niya ang pangalang "Mary." Sa ikatlong pagkakataon, muli niyang ginamit ang tunay niyang pangalan. - Eligible siya sa amnesty dahil considered na 1 beses lang siyang nagpalit ng pangalan.
2. Bibigyan kayo ng grace period para lumabas ng Korea. Sa panahong ito at nagbago ang inyong isip, at hindi kayo lumabas ng Korea, huhulihin kayo ng immigration ay pwersahan kayong idedeport palabas ng bansa. Sa pagkakataong ito, hindi kayo makakabalik muli ng Korea matapos ang 6 buwan.
3. Ang mga kasalukuyan na nag-apply para sa permanent visa (F5 visa) o Korean citizenship na gumamit rin ng ibang pangalan sa pagpasok sa Korea, kinakailangan din nilang sumailalim sa voluntary self-declaration. Once na magreport sila, kakanselahin ang kanilang aplikasyon para sa F5 visa o Korean citizenship. Sa pagbalik ninyo sa Korea, maaari kayong mag-apply muli para rito. Subalit, once na magreport kayo tungkol sa change name, buburahin ulit ang lahat ng record ninyo sa Korea dati. Ibig sabihin, hindi ninyo pwedeng gamitin ang nailagi ninyong mga taon sa Korea. Isa sa mga requirements ng pag-apply sa F5 halimbawa ay tuloy-tuloy na pagtira sa Korea sa loob ng 5 taon. Kung sa loob ng 5 taon ay pangalan ng iba ang ginamit ninyo, hindi na kayo muling eligible para sa F5 dahil buburahin ang record ninyo dati. Ibig sabihin, kailangang manalagi kayong muli sa Korea ng 5 taon gamit ang sarili ninyong pangalan at gamit ang ibang uri ng visa.
4. Sa pagsailalim ninyo sa voluntary declaration, wala kayong ibang haharapin na penalty bukod sa deportation without blacklist record. Subalit, maaari kayong bigyan ng kaukulang penalty pagdating ninyo sa Pilipinas sangayon sa batas ng ating bansa tungkol dito.
5. Sa paglabas ninyo ng Korea, mabubura muli ang records ninyo. Kung kaya’t pati ang sojourn period ninyo ay mabubura rin. Kapag nakapag-apply kayo ng panibagong visa, panibagong set ng allowed sojourn period ang ibibigay sa inyo.
***NOTE: kailangang makakuha kayong muli ng employment permit as EPS workers sa POEA upang makapagtrabahong muli sa Korea.
 6. Walang separate na monetary penalty para dito. Hindi rin mababawasan ang “penalty period” ninyo kapag nagbayad kayo.
7. Hindi eligible sa amnesty ang mga nakakuha na ng Korean citizenship.
8. Ang mga senior citizens (65 years old and above), mga marriage migrants (kasal sa Koreans) na nagdadalang-tao at may inaalagaang mga bata at iba pang mga may justifiable reasons (ex. naaksidente, etc.) ay papayagang manatili pansamantala sa Korea ng 1 taon. Maaari kayong lumabas ng Korea within sa grace period na itatakda para sa inyo.
*** Q: Ano ang assurance namin na makakabalik kami matapos ang 6 na buwan?
A: Walang sagot ang Immigration office tungkol diyan. Gaya ng sabi nila, makakabalik lang kayo KUNG makakatanggap kayong muli ng visa (C-3 or E-9).


PARA SA MGA IBA PANG KATANUNGAN, TUMAWAG SA 1644-0644 (press 7 for Filipino).

 
 


신원불일치자 자진신고 설명회 주요내용.hwp
 Filesize:  15 KB
 Downloaded:  1841 Time(s)
view list 

Jump to:  


KMcenter 137-1 Garibong 1 Dong, Guro-Gu, Seoul. TEL:02-6900-8002 FAX : 02-6900-8001 E-mail : info@migrantok.org
Copyright by 2004 MigrantWorkers Center in Korea. All right, reserved. Representative : Son Jong Ha
Supported by ONTOIN