HOME | SEARCH | LOG IN | SIGN UP
Introduction Consultation Education Events Medical Services Media Open Board
News Release
Photos Gallery
Notice/Announcement
Other Information
Funny Corner/ Tawa Naman Diyan
Event Schedule
Links to Related Sites
- Seoul
- GyeongGi-Do
- InCheon
- GwangJu
- DaeGu
- BuSan
- GangWon
- GyeongSangNam-Do
- GyeongSangBuk-Do
- JeolLaBuk-do
- JeolLaNam-do
- ChungCheongNam-Do
- ChungCheongBuk-Do
- JeJu-Do
column
 Home > Open Board > Notice/Announcement > SA PAGTAWAG SA HOTLINE (1644-0644)

    SA PAGTAWAG SA HOTLINE (1644-0644)
    Admin     2012/07/15 4:56 pm

Marami po ang nagrereklamo na hindi sila makatawag sa hotline (1644-0644).

Wala po itong area code at medyo may katagalan po bago ito mag-ring. Kapag nag-ring po ito, may maririnig kayong magsasalita ng Korean at hintayin po ninyo ang menu. Pindutin ang number 7 para sa Filipino/Ingles. Kung hindi niyo po pinindot ang number 7, didirekta po ito sa operator at saka kayo itatransfer sa Filipino representative.

Kung talaga pong urgent at 'di pa rin kayo makatawag sa hotline, tumawag po kayo sa 02-6900-8022.

Maraming salamat po!

view list 

Jump to:  


KMcenter 137-1 Garibong 1 Dong, Guro-Gu, Seoul. TEL:02-6900-8002 FAX : 02-6900-8001 E-mail : info@migrantok.org
Copyright by 2004 MigrantWorkers Center in Korea. All right, reserved. Representative : Son Jong Ha
Supported by ONTOIN