HOME | SEARCH | LOG IN | SIGN UP
Introduction Consultation Education Events Medical Services Media Open Board
News Release
Photos Gallery
Notice/Announcement
Other Information
Funny Corner/ Tawa Naman Diyan
Event Schedule
Links to Related Sites
- Seoul
- GyeongGi-Do
- InCheon
- GwangJu
- DaeGu
- BuSan
- GangWon
- GyeongSangNam-Do
- GyeongSangBuk-Do
- JeolLaBuk-do
- JeolLaNam-do
- ChungCheongNam-Do
- ChungCheongBuk-Do
- JeJu-Do
column
 Home > Open Board > Notice/Announcement > PARA SA MAY MGA KATANUNGAN

    PARA SA MAY MGA KATANUNGAN
    Admin     2012/06/19 3:20 pm

Magandang araw po!

Nais ko lang pong makiusap sa mga EPS Workers na kung kayo po ay may mga katungan mangyaring tumawag lang po kayo sa aming hotline 1644-0644. Huwag na po kayong mag-iwan ng private message o comment sa Facebook at hindi ko na po ito masasagot.

Hinihiling ko pong muli ang inyong lubos na pang-unawa. Maraming salamat po!

view list 

Jump to:  


KMcenter 137-1 Garibong 1 Dong, Guro-Gu, Seoul. TEL:02-6900-8002 FAX : 02-6900-8001 E-mail : info@migrantok.org
Copyright by 2004 MigrantWorkers Center in Korea. All right, reserved. Representative : Son Jong Ha
Supported by ONTOIN