HOME | SEARCH | LOG IN | SIGN UP
Introduction Consultation Education Events Medical Services Media Open Board
News Release
Photos Gallery
Notice/Announcement
Other Information
Funny Corner/ Tawa Naman Diyan
Event Schedule
Links to Related Sites
- Seoul
- GyeongGi-Do
- InCheon
- GwangJu
- DaeGu
- BuSan
- GangWon
- GyeongSangNam-Do
- GyeongSangBuk-Do
- JeolLaBuk-do
- JeolLaNam-do
- ChungCheongNam-Do
- ChungCheongBuk-Do
- JeJu-Do
column
 Home > Open Board > Notice/Announcement > Libreng Korean Classes

    Libreng Korean Classes
    Admin     2012/05/15 1:42 pm

Inihahandog ng Korea Support Center for Foreign Workers ang iba’t ibang programang pang-edukasyon upang matulungan ang mga dayuhang manggagawa na mapabuti ang kanilang pang-araw-araw na pamumuhay sa Korea. Ang mga programang pang-edukasyon ay isinasagawa sa loob ng 5 buwan tuwing semestre ng tag-init at tag-lagas (summer and fall semesters). Bukod pa rito, ang mga programang ito’y nahahati sa mga kurso ayon sa inyong level.  

Ang mga nais sumali sa programang pang-edukasyon ay kinakailangang personal na bumisita sa center at saka kumuha ng level test upang maitalaga naming kung saang klase kayo nabibilang.

Maaari rin kayong mag-apply sa kalagitnaan ng semestre.

Korean Language Class

Linggo (1 beses sa 1 linggo na klase), Karaniwang Araw (Martes, Huwebes 2 beses sa 1 linggo na klase), 5-buwan na kurso sa loob ng isang semester

Kurso: beginner’s class, intermediate class, advance-level class (klase para sa mga naghahanda para sa Korean Language Proficiency Test)


Para sa Winter Semester:

Isasagawa ang registration sa Hulyo 29 (Linggo) mula 1:00~5:00 ng hapon.
Magsisimula ang klase sa Agosto 5, 2012 (Linggo)

***para sa mga katanungan tumawag lamang sa hotline (1644-0644) (laging sarado ang center tuwing Miyerkules) ***

view list 

Jump to:  


KMcenter 137-1 Garibong 1 Dong, Guro-Gu, Seoul. TEL:02-6900-8002 FAX : 02-6900-8001 E-mail : info@migrantok.org
Copyright by 2004 MigrantWorkers Center in Korea. All right, reserved. Representative : Son Jong Ha
Supported by ONTOIN