HOME | SEARCH | LOG IN | SIGN UP
Introduction Consultation Education Events Medical Services Media Open Board
News Release
Photos Gallery
Notice/Announcement
Other Information
Funny Corner/ Tawa Naman Diyan
Event Schedule
Links to Related Sites
- Seoul
- GyeongGi-Do
- InCheon
- GwangJu
- DaeGu
- BuSan
- GangWon
- GyeongSangNam-Do
- GyeongSangBuk-Do
- JeolLaBuk-do
- JeolLaNam-do
- ChungCheongNam-Do
- ChungCheongBuk-Do
- JeJu-Do
column
 Home > Open Board > News Release
 No new posts Expat enclaves spreading in Korea  Admin 4205 2012/07/24
 No new posts Mga Kumpanyang Higit sa 50 Empleyado, maaaring Mag-hire ng Dayuhang Manggagawa kung Hindi Makakakuha ng Lokal na Manggagawa  Admin 4386 2012/07/23
 No new posts Small firms urged to hire Koreans over foreigners  Admin 3073 2012/07/23
 No new posts Embracing multiculturalism  Admin 3214 2012/07/19
 No new posts  Gabay sa Patakaran sa Pagpapalit ng Trabaho ng mga EPS Workers (E-9)  Admin 8366 2012/07/13
 No new posts ‘Foreigners’ No. 1 worry work-related’  Admin 3186 2012/07/12
 No new posts Multicultural song festival gives migrant workers a shot at fame  Admin 3444 2012/07/12
 No new posts  Notipikasyon ukol sa Pagpapalit ng Trabaho (i.e. Pagpaparelease) sa kadahilanang hindi kasalanan ng Dayuhang Manggagawa  Admin 4375 2012/07/05
 No new posts Foreigners face tougher criminal, health checks  Admin 2884 2012/07/03
 No new posts Gov't to raise minimum wage 6.1% in 2013  Admin 3617 2012/07/01
 No new posts Jasmine Lee: A voice for Korea’s immigrants  Admin 4000 2012/06/29
 No new posts  Gabay ukol sa mga Sentrong Mangangalaga sa mga Dayuhang Manggagawang Nagpa-release  Admin 4186 2012/06/26

  Sort by:  

  [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7]  
Jump to:  
 


KMcenter 137-1 Garibong 1 Dong, Guro-Gu, Seoul. TEL:02-6900-8002 FAX : 02-6900-8001 E-mail : info@migrantok.org
Copyright by 2004 MigrantWorkers Center in Korea. All right, reserved. Representative : Son Jong Ha
Supported by ONTOIN